exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Implementarea adecvată a hotărârii CEDO în cauza C. v. România necesită politici anti-hărțuire solide

Anul trecut, în cauza C. v. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România într-un caz de hărțuire sexuală la locul de muncă, datorită eșecului de a proteja integritatea personală a reclamantei, o femeie de serviciu într-o gară, și de a lua măsuri pentru a evita o victimizare secundară din cauza unor vicii serioase în cadrul procedurii penale privind acuzațiile de hărțuire, care fuseseră respinse definitiv în 2020.

Cauza C. v. României reprezintă o problemă generală și sistematică, în România, în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului în contextul hărțuirii, inclusiv a hărțuirii sexuale, în lumea muncii. Această cauză este monitorizată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei – organismul care urmărește implementarea hotărârilor CEDO – prin sistemul de supraveghere sporită. 

Pe 10 decembrie 2023, A.L.E.G., cu sprijinul a alte 19 ONG-uri, federații non-guvernamentale și sindicate, a trimis o comunicare către Comitetul de Miniștri, subliniind nevoia ca autoritățile române să adopte un set de măsuri prin care să se asigure că astfel de cazuri de hărțuire nu se vor mai repeta – măsuri structurale, precum îmbunătățirea legilor și politicilor anti-hărțuire, și implementarea acestora, la cele mai înalte standarde de protecție împotriva hărțuirii, conform Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii (C190).

De la ultima comunicare trimisă de A.L.E.G. către Comitetul de Miniștri din martie 2023, Guvernul României a prezentat un Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a hotărârii. Planul de acțiune nu include însă niciun obiectiv, referindu-se doar la diseminarea hotărârii CEDO către autoritățile relevante în scopul includerii acesteia în programele de formare.

A.L.E.G. și organizațiile susținătoare au cerut Comitetului de Miniștri să:

  • solicite autorităților române să actualizeze Planul de acțiune cu măsuri generale specifice menite să asigure îmbunătățirea legislației și a politicilor publice privind hărțuirea în lumea muncii, precum și consolidarea implementării acestora, în conformitate cu C190, astfel încât încălcări precum cele din cazul doamnei C. să nu se mai repete. Este esențial ca demersurile de ratificare a C190 să nu se oprească la actul de ratificare, ci să includă un plan cuprinzător de aliniere a legilor, a politicilor publice și a practicilor instituționale privind eliminarea hărțuirii la locul de muncă la standardele din C190 și din Recomandarea OIM nr. 206;
  • ceară Guvernului României să continue să includă societatea civilă în consultările și deliberările privind ratificarea de către România a C190 și armonizarea legilor, politicilor publice și practicilor instituționale privind eliminarea hărțuirii la locul de muncă,
  • să programeze cazul C. v. România pentru examinare pe ordinea de zi a Comitetului pentru una dintre reuniunile sale de vară/toamnă din 2024.

Comunicarea trimisă către Comitetul de Miniștri poate fi accesată aici.

Comunicarea a fost susținută de: Asociația ACCEPT; Asociația A.R.T. Fusion; Asociația Centrul pentru Inovare Publică; Asociația Cetățeni Activi pentru Relații Etice – C.A.R.E.; Asociația Centrul Cultural Arab din Sibiu; Asociația Front/Feminism Romania; Asociația Her Time Ro; Asociația Iele-Sânziene; Asociația Moașelor Independente; Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare; Asociația Quantic; Blocul Național Sindical – Organizația de Femei; Centrul FILIA; CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică; Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR, 23 member NGOs); Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA; Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale- FONSS (44 member NGOs); Fundaţia Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi; Rețeaua Națională Antisărăcie – Includere Socială (RENASIS).

_____________________________________________________________________________________________

Acest demers face parte din campania „Angajatori pentru respect”, inițiată de A.L.E.G. Lacunele cadrului legal cu privire la hărțuirea în lumea muncii și slaba implementare a legii sunt documentate în acest policy-brief publicat de A.L.E.G. în 2021 și în policy brief-ul tematic pe hărțuirea lucrătorilor migranți, publicat de A.L.E.G. în 2023.