exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Implementarea adecvată a hotărârii CEDO în cauza C. v. România înseamnă mai mult decât plata daunelor morale. Avem nevoie de măsuri structurale anti-hărțuire

În 2022, în cauza C. v. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis prima hotărâre cu privire la hărțuirea sexuală în lumea muncii. CEDO a condamnat România pentru încălcarea dreptului la viața privată (încălcarea articolului 8 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului), datorită nerespectării obligației pozitive a statului de a proteja integritatea personală a reclamantei, o femeie de serviciu într-o gară, și de a lua măsuri pentru a evita o victimizare secundară din cauza unor vicii semnificative în cadrul procedurii penale privind acuzațiile sale de hărțuire sexuală la locul de muncă, care fuseseră respinse definitiv în 2020.

Cauza C. v. România, este ilustrativă pentru problematica hărțuirii la locul de muncă în țara noastră. De aceea, împreună cu alte 14 organizații partenere, ONG-uri și sindicate, am trimis o comunicare către Comitetul de Miniștri de la Consiliul Europei, care monitorizează implementarea hotărârilor CEDO, subliniind nevoia de a cere statului român să adopte măsuri prin care să se asigure că astfel de cazuri de hărțuire nu se vor mai repeta – măsuri structurale, precum îmbunătățirea legilor și politicilor anti-hărțuire, și implementarea acestora, la cele mai înalte standarde de protecție împotriva hărțuirii, conform Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii.

Pentru implementarea adecvată a hotărârii CEDO nu este suficientă plata daunelor morale pentru doamna C. Este necesar ca statul român să adopte un plan de măsuri pentru a se asigura că astfel de cazuri nu o să mai apară pe viitor: să se asigure că alte cazuri de hărțuire (sexuală) nu vor mai fi clasate, în mod inadecvat. Un punct bun de plecare este asigurarea pregătirii profesionale specializate, sensibile la dimensiunea de gen, a celor care gestionează cazuri de hărțuire, inclusiv polițiști, procurori și judecători – așa cum prevede și Convenția OIM nr. 190, Convenție invocată de CEDO în hotărârea emisă.  

Am cerut Comitetului de Miniștri să:

  • clasifice cauza C. v. România sub supraveghere sporită, 
  • să înscrie cauza pe ordinea de zi a Comitetului la următoarea reuniune a acestuia pe tema drepturilor omului, 
  • să solicite autorităților române să furnizeze un Plan de acțiune cu măsuri generale menite să asigure îmbunătățirea legislației și a politicilor publice privind hărțuirea în lumea muncii, precum și implementarea acestora, în conformitate cu Convenția OIM privind violența și hărțuirea, astfel încât încălcări precum cele din cazul doamnei C. să nu se mai repete,
  • să solicite Guvernului României să ratifice Convenția OIM.

După cum se menționează și în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), eliminarea hărțuirii și a violenței în lumea muncii este fundamentală pentru egalitatea de gen. Având în vedere că speța C. v. România reprezintă prima dată când CEDO a emis o hotărâre privind hărțuirea sexuală la locul de muncă, solicităm Comitetului de Miniștri să creeze un bun precedent în modul în care monitorizează punerea în aplicare a hotărârii, dezvoltarea Planului național de acțiune și recomandările pe care le face statului pentru a se asigura că vor fi abordate în mod adecvat lacunele legislative, politice și administrative care au permis astfel de încălcări. 

Comunicarea trimisă către Comitetul de Miniștri poate fi accesată aici.

Comunicarea a fost susținută de: APADOR-CH; Asociația ACCEPT; Asociația A.R.T. Fusion; Asociația Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului; Asociația Centrul pentru Inovare Publică; Asociația Front; Asociația Iele-Sânziene; Asociația Moașelor Independente; Asociația Romanian Women’s Lobby; Centrul FILIA; Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA; Consiliul Tineretului din România; Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară; IndustriAll European Trade Union.


Acest demers face parte din campania „Angajatori pentru respect”, inițiată de A.L.E.G., care vizează ratificarea Convenției OIM privind eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii. Lacunele cadrului legal cu privire la hățuirea în lumea muncii și slaba implementare a legii sunt documentate în acest policy-brief publicat de A.L.E.G. în 2021.