exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Monitorizarea ratificării C190 de către Grupul de lucru al ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor

Pe 30 ianuarie, A.L.E.G. a trimis un raport către Grupul de lucru al ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor în care descrie status-ul ratificării Convenției OIM nr. 190 privind hărțuirea și violența în lumea muncii (C190) și face o serie de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal actual, al politicilor publice și practicilor instituționale anti-hărțuire.

În 2021, Grupul de lucru al ONU, ca urmare a vizitei de lucru în țară din 2020, a recomandat României să adopte și să pună în aplicare politici și strategii suplimentare de protecție a femeilor împotriva hărțuirii la locul de muncă și să ratifice C190.

Începând cu anul 2021, A.L.E.G. a inițiat și coordonat campania națională „Angajatori pentru Respect” pentru ratificarea C190. În urma eforturilor de advocacy pe parcursul ultimilor doi ani, în noiembrie 2023, guvernul a adoptat un proiect de lege pentru ratificarea C190, care se află acum în Parlament pentru a fi votat. 

La sfârșitul anului 2023, Guvernul a inițiat consultări cu mai multe părți interesate privind armonizarea cadrului juridic în conformitate cu standardele C190. A.L.E.G. a contribuit în mod activ la consultări, făcând o serie de recomandări concrete.

În raportul trimis către Grupul de lucru al ONU, A.L.E.G. a recomandat Grupului următoarele acțiuni:

 • Să solicite guvernului român să prezinte un calendar pentru armonizarea legislației, a politicilor și a practicilor instituționale la standardele C190,
 • Să solicite Guvernului României să aloce resursele financiare necesare pentru a se asigura că reformele legislative, politice și instituționale ca urmare a ratificării și armonizării C190 vor fi puse în aplicare, 
 • Să ceară Guvernului României să continue să includă societatea civilă în consultările și deliberările privind ratificarea C190 și procesul de armonizare,
 • Să îndemne Guvernul României să se asigure că armonizarea la standardele C190 va continua să se bazeze pe următoarele principii:
  • Abordare incluzivă: un domeniu larg de aplicare al protecției împotriva violenței și hărțuirii, care să includă toți lucrătorii, din economia formală și informală, și care să ia în considerare nevoile diferite ale persoanelor cu dizabilități, ale migranților, ale refugiaților și ale persoanelor expuse riscului de discriminare, mai ales discriminarea multiplă sau intersecțională; protecție la locul de muncă fizic, dar și în locurile conexe muncii; protecție împotriva hărțuirii și a violenței comise de către sau împotriva terților, precum clienți, pacienți sau studenți; consultări cu toți actorii relevanți (lucrători, sindicate, angajatori și ONG-uri) pentru a surprinde mai bine toate nevoile lucrătorilor și lucrătoarelor. 
  • Abordare sensibilă la dimensiunea de gen: abordarea cauzelor și efectelor violenței și hărțuirii bazate pe gen, precum relațiile inegale de putere bazate pe gen, stereotipurile de gen, precum și inegalitățile intersecționale legate de orientare sexuală, etnie, vârstă, (diz)abilitate etc. și reducerea efectelor negative ale acestora. 
  • Abordare integrată: integrarea interzicerii și protecției împotriva hărțuirii și a violenței în lumea muncii în dreptul penal și dreptul muncii, precum și în legile și politicile publice privind securitatea și sănătatea la locul de muncă și legile privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și de tratament și drepturile migranților; măsuri de prevenire și protecție, măsuri de aplicare a legii și de acces la căi de atac și remediere, precum și măsuri de orientare, formare și sensibilizare cu privire la hărțuirea și violența în lumea muncii atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori. 
  • Abordare centrată pe drepturilor omului: respectarea drepturilor omului și demnității în toate procesele și procedurile legate de prevenirea, raportarea, gestionarea și remedierea cazurilor de hărțuire sau violență în lumea muncii.
 • Să continue să monitorizeze ratificarea de către România a Convenției C190 și eforturile guvernului de a se asigura că dreptul lucrătorilor de a lucra într-un mediu sigur și sănătos, fără violență și hărțuire, este respectat.

 ____________________________________________________________________________

În 2021, A.L.E.G. a inițiat campania „Angajatori pentru respect”, pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea hărțuirii și violenței din lumea muncii. Lacunele cadrului legal cu privire la hărțuirea în lumea muncii și slaba implementare a legii sunt documentate în acest policy-brief publicat de A.L.E.G. în 2021 și în policy brief-ul tematic pe hărțuirea lucrătorilor migranți, publicat de A.L.E.G. în 2023.