exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Beneficiile Egalității de Gen în Educația Timpurie – descarcă pachetul educațional

Stereotipurile de gen se formează încă din primii ani de viaţă, iar dacă elevii și elevele nu sunt ajutaţi să le privească cu un ochi critic, ele se consolidează ca adevăruri general valabile și ajung să le influențeze comportamentele și atitudinile, inclusiv percepţiile despre propriile capacităţi. Stereotipurile sunt baza inegalității de gen. În timp, ele contribuie la segregare între grupurile de fete și cele de băieți și la excluderea celor care nu se conformează normelor tradiționale, putând justifica acte de discriminare și violență. Odată înrădăcinate, aceste mecanisme sunt mult mai greu de corectat la vârste mai mari.

Experiența A.L.E.G. în implementarea proiectului GenderEd a confirmat influența mare a stereotipurilor de gen în alegerea profilului de studiu și meseriei. Fetele continuă să fie îndrumate spre meserii de îngrijire, mai slab remunerate. Educația care ne conștientizează asupra inegalităților de gen contribuie la șanse egale atât în școală, cât și mai târziu în viață.

Recomandările pentru România, emise de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (CEDAW) drept răspuns la mai multe rapoarte de țară, inclusiv cel din 2017, au fost includerea unor module obligatorii pe tema egalității de gen în programa școlară și în formarea cadrelor didactice. De asemenea, Strategia pentru Egalitate de Gen adoptată de Uniunea Europeană pentru perioada 2020 – 2025 subliniază importanța intervenției în copilăria timpurie pentru abordarea stereotipurilor de gen și prevenirea violenței și discriminării împotriva fetelor și femeilor.

80% dintre elevii și cadrele didactice chestionate de A.L.E.G. în cadrul proiectului GEAR – Mecanism de conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenței între parteneri erau de părere că educația pentru respect și egalitate de drepturi ar îmbunătăți semnificativ mediul școlar, interacțiunea dintre copii, dintre aceștia și cadrele didactice și ar contribui la prevenirea violenței de gen, atât în viața de elev/ă, cât și mai târziu în viața de adult. De altfel, această nevoie exprimată de elevi, eleve și cadre didactice rezonează perfect cu recomandările Comitetului CEDAW către România, dar și cu prioritățile din Strategia pentru Egalitate de Gen a Uniunii Europene pentru perioada 2020-2025.

În cadrul Bee – Beneficiile egalității de gen în educația timpurie (un proiect european finanțat în cadrul programului “Fonduri pentru drepturi, egalitate și cetățenie“ ce se implementează concomitent în patru țări: Cipru, Italia, Lituania și România, pentru a promova egalitatea de gen în educația timpurie în grădinițe și școli primare) am elaborat un pachet educativ pentru a integra subiectul egalității de gen în materiile existente în programa școlară, în condițiile în care știm că elevii și părinții resping ideea de a introduce noi materii care să încarce și mai mult programul deja foarte solicitant al elevilor. De aceea, structura acestui ghid urmărește temele mai largi în care subiectul drepturilor egale poate fi abordat cu mai mare ușurință: comunicare și arte, științe și tehnologie, timp și spațiu. Activitățile din capitolul de comunicare pot fi integrate la orele de comunicare și limba română, cele din capitolul de științe la matematică și științele naturii, iar cele din capitolul timp și spațiu la orele de istorie, educație civică sau geografie.

Acest pachet educațional se adresează educatorilor/educatoarelor și învățătorilor/învățătoarelor, care au un rol important în formarea opiniilor și percepțiilor elevilor despre rolurile de gen. Activitățile propuse în ghid provin chiar de la educatoare și învățătoare din Sibiu, care au fost implicate datorită rolului cheie pe care îl joacă în implementarea unor astfel de activități de conștientizare la clasă, fiind adulții cu rol de autoritate cei mai apropiați de copii, după părinți.

Tot în cadrul proiectului au fost realizate și o serie de materiale video care să invite atât elevii/elevele cât și părinții și cadrele didactice să dea startul dialogului pe tema egalității de gen. Acestea pot fi urmărite aici.


Pachetul educativ și materialele video au fost elaborat în cadrul proiectului „Beneficiile egalității de gen în educația timpurie/Boosting Gender Equality in Early Education” finanțat în cadrul Programului pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene. Conținutul acestor materiale reprezintă doar punctul de vedere al autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține.