exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

GEAR – Mecanism impotriva violentei intre parteneri intimi

„GEAR – Mecanism împotriva violentei intre parteneri – II” – Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi (VPI)

Proiectul GEAR – Mecanism împotriva VPI este o acţiune coordonată de prevenire primară şi secundară a violenţei între parteneri intimi în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în alte medii, şi au ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate conștientizării și capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către profesori special instruiţi în acest sens. Materialele create sunt detaliate mai jos și pot fi descărcate.

 

Activitati:   gear

 • Realizarea setului de manuale „Mecanism împotriva VPI” în limba română, adaptare sa culturală şi evaluare
 • Implementarea şi evaluarea seminariilor pentru 50 de profesori (durata unui seminar 24 ore – 3 zile)
 • Implementarea şi evaluarea unui număr de 11 ateliere de conștientizare a adolescenţilor din ciclul gimnazial/liceal (durat minimă totală a unui atelier: 13 ore de predare)
 • Realizarea unei campanii de informare şi conștientizare privind violenţa bazată pe gen pentru adolescenţi, prin intermediul materialelor şi mesajelor care vor rezulta în urma atelierelor – materiale create de către adolescenţi
 • Prezentarea rezultatelor proiectului într-o conferinţă cu participarea activa a adolescenţilor şi profesorilor participanţi la ateliere
 • Promovare şi lobby pentru integrarea materialelor educative şi a atelierelor de conștientizare în programa şcolară

Obiective:

Proiectul GEAR – Mecanism împotriva VPI este o acţiune coordonată de prevenire primară şi secundară a violenţei între parteneri intimi în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în alte medii, şi au ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate conștientizării și capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către profesori special instruiţi în acest sens.

Scopul principal este de a promova dezvoltarea unor relaţii sănătoase bazate pe egalitate între sexe şi toleranţă zero faţă de violenţă prin conștientizarea tinerilor cu privire la:

 • a. caracteristicile relaţiilor sănătoase şi nesănătoase
 • b. influenţa atitudinilor și rolurilor stereotipale de gen asupra relaţiilor
 • c. felul în care raporturile inegale de putere dintre sexe sunt legate de abuzul psihologic, fizic şi/sau sexual asupra fetelor/femeilor
 • d.  contribuţia adolescenţilor la prevenirea tuturor formelor de violenţă bazate pe gen

Dat fiind faptul că mai toţi copiii şi adolecenţii urmează o şcoală, sistemul educaţional, la toate nivelurile este contextul ideal pentru o astfel de inițiativă, unde profesori speciali formaţi pot juca un rol cheie în implementarea unor astfel de intervenţii având ca ţintă populaţia generală.  Nevoia de a implementa în școli intervenții pe tema stereotipurilor și egalității de gen, ca măsură de prevenire primară a violenței bazate pe gen, este așadar imperativă.

Abordarea proiectului GEAR – Mecanism împotriva VPI este o intervenţie de tip sistemic în mediul școlar (sau în alte medii) acolo unde băieţii şi fetele sunt invitaţi, prin intermediul unor serii de activităţi experenţiale, să-şi reevalueze și în acelaşi timp şă-şi depășească moştenirea culturală cu privire la stereotipurile de gen şi să interpreteze diferenţele dintre sexe ca diferenţe individuale şi nu ca dovezi privind superioritatea unuia dintre sexe asupra celuilalt.

Cui ne adresam? Pliant promovare

 • elevilor din ciclul gimnazial și liceal (peste 12 ani)
 • adolescenţilor dar şi tinerilor (peste 12 ani) care aparţin unor grupuri cu risc ridicat (ex. au fost expuşi la violenţă între parteneri intimi între părinţi sau au fost abuzaţi sau neglijaţi în perioada copilăriei)
 • profesorilor din ciclul gimnazial și liceal sau altor specialiști care lucrează în învățământ (psihologi, asistenţi sociali)
 • specialiștilor sau organizaţiilor care activează în domeniile promovării sănătăţii şi educaţiei, egalității de gen şi prevenirii violenţei bazate pe gen, cât şi specialiști care furnizează servicii adolescenţilor care aparţin unor grupuri cu risc ridicat
 • factorilor de decizie, cum sunt cei din structurile Ministerului Educaţiei, precum şi factorii de decizie interesaţi de promovarea şi integrarea intervenţiei promovate prin proiectul GEARMecanism împotriva VPI în programa școală, ca Departamentul pentru Egalitate de Șanse Între Femei și Bărbați (DESFB) din Ministerul Muncii.

Rezultate

ManualeManualul III reprezintă o sursă utilă de informații pentru profesori și profesoare, inclusiv informații despre cum să organizeze un atelier „GEAR – Mecanism împotriva Violentei intre parteneri intimi (VPI)” și procesul pas cu pas de implementare, documentare și evaluare a atelierului realizat la clasă. Cel mai important, conține o serie de activități ce pot fi implementate la clasă.

Manualul IV se axează pe elevi și este strâns legat de Manualul III. Acesta a fost creat în așa fel încât să ofere profesorilor și profesoarelor fișe de lucru și materiale auxiliare gata de utilizare în cadrul atelierelor.

Manualele pot fi descarcate de aici, dupa completarea catorva rubrici:  http://www.gear-ipv.eu/download

Concurs de creație „Dezvățăm Violența”14064079_1313238205360549_1582184420567561278_n

260 de elevi au beneficiat de un modul educativ pe tema prevenirii violenței între parteneri intimi, implementat la clasă de către cadre didactice formate de A.L.E.G. în cadrul proiectului „GEAR – Mecanism împotriva violenței între parteneri intimi (VPI) II” . Aici puteți vedea materialele realizate de fiecare clasă cu scopul de a transmite și altor tineri ce au învățat ei.

1. Document de poziție rezultat în urma atelierelor implementate la clasele de elevi din Croația, Cipru, Grecia, Spania și România: Rolul scolii: Recomandari bazate pe date pentru capacitarea adolescentilor. Document disponibil și în limba engleză The role of school: Evidence-based Policy Recommendations for Adolescents’ Empowerment

2. Raport privind implementarea și evaluarea Atelierelor de conștientizare pentru adolescenții din România. Document disponibil și în limba engleză Implementation and Evaluation Report of Awareness Raising Workshops with Adolescents in Romania

3. Document de poziție rezultat în urma seminarelor destinate cadrelor didactice din Croația, Cipru, Grecia, Spania și România Recomandări bazate pe date  privind politicile de formare a cadrelor didactice. Document disponibil în limba engleză The Role of Schoole: Evidence-Based Policy Reccommandations for Teachers’ Trainings

4. Raport privind implementarea și evaluarea Seminarelor de formare a cadrelor didactice din România varianta disponibil doar în lb. engleză.

Conferința națională- 14.10.2016,  „Egalitatea şi prevenirea violenței de gen în educație” Agenda

Alte informaţii

 • cu privire la proiect şi activităţile sale în România precum și legat de înscrierile pentru participarea la seminariile pentru profesori, vor fi postate cu regularitate pe site-ul A.L.E.G. sau Facebook
 • cu privire la proiect şi activităţile sale în alte state membre UE, permisiunea de a realiza noi pachete educaționale „GEAR – Mecanism împotriva VPI” sau pentru alte aspecte, puteţi vizita site-ul proiectului (www.gear-ipv.eu) sau contacta organizația European Anti-Violence Network.

Durată   Octombrie 2014 – Noiembrie 2016

Parteneri

Coordonator:    Rețeaua Europeană Împotriva Violenței (European Anti-Violence Network – EAVN), Grecia

Website: www.gear-ipv.eu

Finanţare: Cu sprijinul financiar din partea Programului Daphne III al Uniunii Europene, Nr. Proiect  JUST/2013/DAP/AG/5408

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Programului Daphne III al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Rețelei Europene Împotriva Violenței și a partenerilor proiectului, și nu poate fi interpretat că reflectă punctul de vedere al Comisiei Europene.

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează