exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Avocatul Poporului recomandă alinierea legilor și politicilor anti-hărțuire la standardele Convenției OIM

Avocatul Poporului a publicat săptămâna aceasta un raport special privind violența și hărțuirea la locul de muncă. Documentul face o radiografie a practicilor și legilor legate de hărțuirea și violența la locul de muncă, precum și a modului în care legile sunt implementate, și face o serie de propuneri concrete pentru îmbunătățirea cadrului legislativ şi administrativ prin care să se asigure respectarea drepturilor lucrătorilor de a lucra într-un mediu lipsit de hărțuire și violență.

Salutăm elaborarea acestui raport, bazat pe analiza legilor și politicilor anti-hărțuire din perspectiva standardelor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii (Convenția OIM nr. 190), care vine ca urmare a solicitării pe care A.L.E.G. a făcut-o instituției Avocatului Poporului, în 2022, de a emite un punct de vedere cu privire la ratificarea Convenției OIM nr. 190.

Raportul instituției Avocatul Poporului este bazat pe o analiză amplă a cazuisticii instituției și a informațiilor transmise de numeroasele autorități pe care le-a sesizat: Ministerul Muncii, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și comisiile județene/a municipiului București în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, precum și pe analiza jurisprudenței curților de apel și datele statistice colectate de acestea. Toate aceste autorități au un rol important în prevenirea, combaterea și sancționarea hărțuirii. Pentru eliminarea hărțuirii din lumea muncii este nevoie de un răspuns integrat și multidimensional, așa cum prevede și Convenția OIM nr. 190.

În 2021, A.L.E.G. a efectuat o cercetare asemănătoare, făcând o serie de recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal, a politicilor publice anti-hărțuire și a implementării acestora. Constatările raportului emis de Avocatul Poporului întăresc concluziile cercetării și oferă și mai multă autoritate recomandărilor făcute.

Printre recomandările cheie ale raportului Avocatului Poporului se numără:

 • reglementarea tuturor formelor de hărțuire la locul de muncă, 
 • introducerea obligativității angajatorilor de a repartiza unui angajat, prin fișa postului, atribuții pentru prevenirea hărțuirii și violenței, 
 • înființarea în cadrul ITM-urilor a unor departamente specializate în domeniul violenței și hărțuirii la locul de muncă, 
 • dezvoltarea unei proceduri de efectuare a controalelor ITM-urilor care să vizeze hărțuirea la locul de muncă, 
 • Introducerea în Legea securității și siguranței în muncă a obligativității angajatorilor de a instrui lucrătorii cu privire la hărțuire la locul de muncă,
 • corelarea sancțiunilor aplicate faptei de victimizare stabilite în Codul Muncii și OG nr. 137/2000 pentru prevenirea și combaterea discriminării
 • organizarea unor campanii de informare privind combaterea situațiilor de vulnerabilitate a angajaților, inclusiv în cazul persoanelor cu dizabilități,
 • formarea profesională specializată a inspectorilor de muncă în domeniul hărțuirii/violenței/și hărțuirii la locul de muncă,
 • programe de formare profesională asigurate de ITM-uri în domeniul hărțuirii/violenței/și hărțuirii la locul de muncă pentru angajatori,
 • efectuarea trimestrială de către ITM-uri a unor sesiuni de informare cu privire la hărțuirea la locul de muncă,
 • realizarea semestrială a activităților de control ale structurilor specializate pentru verificarea respectării legislației anti-hărțuire,
 • organizarea de campanii de informare a angajaților cu privire la combaterea hărțuirii în lumea muncii,
 • implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în administrația publică,
 • reconsiderarea atribuțiilor Comisiilor Județene în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați în domeniul hărțuirii/violenței/și hărțuirii la locul de muncă.

În plus, raportul Avocatului Poporului evidențiază și alte limitări ale cadrului legal actual și ale implementării acestuia, precum faptul că legile anti-hărțuire nu acoperă hărțuirea din partea terților; dificultatea colectării datelor cu privire la dosarele de hărțuire din instanță datorită faptului că sistemul ECRIS nu permite înregistrarea cauzelor care vizează hărțuirea la locul de muncă; și dezvoltarea unei practici judiciare problematice care prevede că hărțuirea trebuie să se desfășoare pe o perioadă de minimum șase luni, ceea ce este contrar scopului urmărit de legile anti-hărțuire care nu prevăd un astfel de prag temporar.

În luna martie a acestui an, A.L.E.G. a prezentat la Parlament o serie de recomandări care vizează îmbunătățirea cadrului legal care se regăsesc și în propunerile raportului Avocatului Poporului. În plus, A.L.E.G. a recomandat introducerea dreptului lucrătorilor hărțuiți de a refuza să lucreze până când se iau măsuri pentru încetarea hărțuirii, fără pierderea salariilor, și recunoașterea impactului violenței domestice asupra lumii muncii și introducerea concediului plătit pentru victimele violenței domestice și a formelor de muncă flexibilă, așa cum prevede Convenția și Recomandarea OIM.

Anul trecut, la sesizarea A.L.E.G., Consiliul Economic și Social, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării au emis, de asemenea, puncte de vedere prin care recomandă ratificarea Convenției OIM nr. 190. În acest context, raportul emis de Avocatul Poporului face o serie de recomandări concrete pentru demararea procedurii de aliniere a legilor și politicilor anti-hărțuire la standardele Convenției nr. 190 și a Recomandării nr. 206 care o însoțește.

Campania pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190 este susținută de peste 40 de ONG-uri și sindicate.