exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Spectacol de teatru forum și dans “Războiul schimbă vieți”

RO – EN & UA Below

Festivalul Egalității de Gen® – ediția cu numărul XVII – se încăpățânează să stea sub semnul speranței și vă invită la conversații incomode și provocatoare, dar de actualitate.

Un text sensibil ce ne vorbește despre prioritățile și limitele ființei umane, Războiul schimbă vieți aduce in prim plan criza din viața unor tineri din Ucraina, care o dată cu izbucnirea războiului s-au văzut puși în situația de a face una dintre cele mai grele alegeri: iubirea sau siguranța. 

Acesta este un spectacol conceput integral de către tinerii liceeni din Sibiu, în colaborare cu tineri din comunitatea ucraineană, pe care îl vor și interpreta scenic sub coordonarea Dorianei Tăut pe data de 28 octombrie, de la ora 18:00. Spectacolul se adresează oricărei persoane cu vârsta peste 15 ani și va avea traducere în limba ucraineană.

Spectacolul va fi urmat de o reprezentație a trupelor locale de dans Iron Kids și Baby Bones din cadrul companiei de dans Young Till Death, sub coordonarea lui Alexandru Svaricek.

Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile. Pentru rezervări vă rugăm să ne trimiteți un mesaj la adresa festival@aleg-romania.eu care să conțină numele complet, numărul de telefon, numărul de locuri pentru care doriți rezervarea și dacă necesitați traducere în ucraineană.

Ce este teatru forum?
Teatrul forum este o formă de teatru social care implică o tehnică interactivă ce permite spectatorului sa devină el însuși erou. Intrând în pielea personajelor, publicul își exersează empatia și inteligența emoțională. Teatrul forum reprezintă o oportunitate pentru o societate care își dorește sa evolueze prin schimb de opinii. Evenimentul va fi un prilej de interacțiune cu comunitatea ucraineană din Sibiu și totodată o ocazie de a înțelege mai bine presiunile sub care oamenii iau decizii în situații de criză. 

Coordonatoare: Doriana Tăut
În distribuție: Bratu Andreea (ANIA), Coman Adina (VAMEȘA), Cosman Bogdan (IGOR), Dura Marta Georgiana (TANTI MARINKA), Găinușe Denisa (MAȘA), Mihalcea Rotaru Tudor (NIKOLAI), Proca Ilinca (IRIȘA), Rusu Ana Maria (BABUȘKA), Schiau Alexia (OSPĂTAR)
Scenografie: Coman Adina & Olaru Carla & Ușurelu Carmi
Costume, Recuzită & Machiaj: Cazac Anastasia – Beatrice, Candrea Alesia, Crețu Mara & Honcu Ioana
Sunet: Batin Sati

Programul complet aici: https://aleg-romania.eu/festivalul-egalitatii-de-gen-2022-editia-xii/

❤ Ajută-ne să oferim continuitate Festivalului Egalității de Gen®. Află cum te poți implica: https://aleg-romania.eu/doneaza/ 

Festivalul Egalității de Gen® este o campanie anuală care aduce mai aproape de comunitate o alternativă pozitivă la relațiile inegale de putere care produc nedreptate, abuz și discriminare, organizată de Asociația A.L.E.G. (www.aleg-romania.eu). Ediția de anul acesta a festivalului este susținută de către Global Fund for Children și Fondation de France.


 

EN: 

The Gender Equality Festival – the 17th edition – stubbornly insists on staying under the sign of hope and invites you to uncomfortable and challenging but topical conversations. A sensitive text that tells us about the priorities and limits of the human being, War Changes Lives brings to the fore the crisis in the lives of young people in Ukraine, who, with the outbreak of the war, found themselves in the situation of making one of the most difficult choices: love or security.

This is a show entirely conceived by the young high school students from Sibiu, in collaboration with young people from the Ukrainian community, which they will perform on stage under the coordination of Doriana Tăut on October 28, from 6:00 p.m. The show is addressed to anyone over the age of 15 and will be translated into Ukrainian.

The show will be followed by a performance of the local dance groups Iron Kids and Baby Bones from the Young Till Death dance company, under the direction of Alexandru Svaricek.

Access to the event is free, subject to availability. For reservations, please send us a message at festival@aleg-romania.eu containing your full name, phone number, number of seats for which you want to reserve and if you need translation into Ukrainian.

What is forum theater?
Forum theater is a form of social theater that involves an interactive technique that allows the spectator to become the hero himself. By stepping into the shoes of the characters, the audience exercises their empathy and emotional intelligence. Forum theater represents an opportunity for a society that wants to evolve through the exchange of opinions.The event will be an opportunity to interact with the Ukrainian community from Sibiu and at the same time a chance to better understand the pressures under which people make decisions in crisis situations.

Coordinator: Doriana Tăut
In distribution: Bratu Andreea (ANIA), Coman Adina (VAMEȘA), Cosman Bogdan (IGOR), Dura Marta Georgiana (TANTI MARINKA), Găinușe Denisa (MAȘA), Mihalcea Rotaru Tudor (NIKOLAI), Proca Ilinca (IRIȘA), Rusu Ana Maria (BABUȘKA), Schiau Alexia (WAITER)
Scenography: Coman Adina & Olaru Carla & Ușurelu Carmi
Costumes, Props & Makeup: Cazac Anastasia – Beatrice, Candrea Alesia, Crețu Mara & Honcu Ioana
Sound: Batin Sati

Full program here: https://aleg-romania.eu/festivalul-egalitatii-de-gen-2022-editia-xii/

❤ Help us provide continuity to the Gender Equality Festival®. Find out how you can get involved: https://aleg-romania.eu/doneaza/

The Gender Equality Festival® is an annual campaign that brings closer to the community a positive alternative to unequal power relations that produce injustice, abuse and discrimination, organized by the A.L.E.G. Association. (www.aleg-romania.eu). This year the festival is supported by The Global Fund for Children and Fondation de France.

 


 

UA:

Фестиваль гендерної рівності – 17-й випуск – вперто наполягає на тому, щоб залишатися під знаком надії та запрошує до незручних і складних, але актуальних розмов. Делікатний текст, який розповідає нам про пріоритети та межі людського буття, «Війна змінює життя» виводить на перший план кризу в житті молодих людей в Україні, які з початком війни опинилися в ситуації, коли треба зробити один із найважчих виборів: любов чи безпека.

Це шоу, ідея якого належить старшокласникам з Сібіу у співпраці з молодими людьми з української громади, пройде на сцені під керівництвом Доріани Теут 28 жовтня о 18:00. Вистава адресована всім віком від 15 років і буде перекладена українською мовою.

Після шоу відбудуться виступи місцевих танцювальних колективів Iron Kids і Baby Bones танцювальної компанії Young Till Death під керівництвом Александру Сваричека.

Вхід на захід вільний, за наявності вільних місць. Для бронювання, будь ласка, надішліть нам повідомлення на festival@aleg-romania.eu, вказавши своє ПІБ, номер телефону, кількість місць, які ви бажаєте зарезервувати, і чи потрібен вам переклад українською мовою.

Що таке форум-театр?

Форум-театр — це форма соціального театру, яка передбачає інтерактивну техніку, що дозволяє глядачеві самому стати героєм. Потрапляючи на місце героїв, глядачі проявляють свою емпатію та емоційний інтелект. Форум-театр — це можливість для суспільства, яке хоче розвиватися через обмін думками. Подія стане можливістю поспілкуватися з українською громадою Сібіу та водночас шансом краще зрозуміти тиск, під яким люди приймають рішення в кризові ситуації.

Координатор: Doriana Tăut
У розповсюдженні: Bratu Andreea (ANIA), Coman Adina (митар), Cosman Bogdan (IGOR), Dura Marta Georgiana (TANTI MARINKA), Găinușe Denisa (MAȘA), Mihalcea Rotaru Tudor (NIKOLAI), Proca Ilinca (IRIȘA), Rusu Ana Maria (BABUȘKA), Schiau Alexia (офіціант)
Сценографія: Coman Adina & Olaru Carla & Ușurelu Carmi
Костюми, реквізит і грим: Cazac Anastasia – Beatrice, Candrea Alesia, Crețu Mara & Honcu Ioana
звук: Batin Sati

Дивіться розклад тут: https://aleg-romania.eu/festivalul-egalitatii-de-gen-2022-editia-xii/ 

❤ Допоможіть нам забезпечити продовження Фестивалю гендерної рівності. Дізнайтеся, як ви можете взяти участь: https://aleg-romania.eu/doneaza/

Фестиваль гендерної рівності® — це щорічна кампанія, яка наближає до спільноти позитивну альтернативу нерівним відносинам влади, які породжують несправедливість, зловживання та дискримінацію, організована A.L.E.G. Асоціація. (www.aleg-romania.eu). Цього року фестиваль відбувається за підтримки Global Fund for Children та Fondation de France.