exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Scrisoare deschisă pentru urgentarea implementării inițiativelor strategice asumate de Guvernul României pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, Coaliția pentru Egalitate de Gen și Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală fac un apel pentru adoptarea de urgență a inițiativelor strategice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, în contextul armonizării legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de România anul acesta).

Solicitam punerea în practică de urgență a Inițiativelor strategice asumate de Guvernul României în luna ianuarie a acestui an.

Violența împotriva femeilor este o formă de încălcare a drepturilor omului și este rezultatul relațiilor inegale de putere între femei și bărbați. În cele mai grave forme ale sale, violența împotriva femeilor este o încălcare a dreptului la viață. În ultimul deceniu, statele Europei acordă prioritate eforturilor de a reduce toate formele în care violența împotriva femeilor se manifestă.

Considerăm că și în România Guvernul, instituţiile publice centrale și locale, și societatea civilă, trebuie să-şi intensifice eforturile de prevenire și combatere a violenței domestice și a violenței sexuale și să acorde atenția cuvenită tuturor celorlalte manifestări ale violenței împotriva femeilor.

Considerăm că statul trebuie să acționeze în aşa fel încât să asigure protecţia efectivă a victimelor, să îmbunătăţească accesul lor la justiţie și accesul la servicii adecvate, garantând respectarea tuturor drepturilor acestora.
Considerăm, totodată, că este vital ca aceste eforturi să fie sprijinite prin alocarea de resurse financiare corespunzătoare de la bugetul public, întrucât violenţa împotriva femeilor reprezintă o problemă de interes public.

Considerăm că măsurile legale cu privire la agresori, precum și procedurile de aplicare, sunt insuficiente și transmit mesajul că instituțiile statului și reprezentanții săi tolerează actele de violență împotriva femeilor. Statul nu poate invoca dreptul la proprietate sau dreptul la viaţă privată atunci când în viața privată se comit fapte ce pun în pericol integritatea fizică sau psihică a unei persoane.

Considerăm necesară dezvoltarea unor politici publice incluzive, care să implice o abordare intersecțională și să asigure respectarea drepturilor tuturor femeilor. Putem afirma că politicile publice privind combaterea violenței domestice sunt încă adoptate la nivel simbolic în România și nu oferă siguranță reală femeilor. Totodată, violența afectează diferit femeile în funcție de inegalitățile pe care acestea le trăiesc, de multe ori concomitent, pe baza etniei lor, a statutului economic, a dizabilității, a orientării sexuale, vârstei, a confesiunii.

Am apreciat introducerea în obiectivele strategice sectoriale ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a unor inițiative pentru Modificarea legislației privind protecția copilului și combaterea violenței domestice ce reprezintă rezultatul unui proces de consultare și colaborare între Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și organizațiile neguvernamentale active în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
Aceste inițiative strategice asumate de Guvernul României sunt:
Implementarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Finalizare – Aprilie 2016)

– Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de interdicție/ protecție de urgență pentru extinderea prerogativelor polițiștilor și investirea cu autoritatea necesară pentru emiterea unui asemenea ordin (Finalizare – Aprilie 2016)

– Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecție în vederea implementării unui sistem de monitorizare electronică prin brățări electronice (Finalizare – Mai 2016)

– Supervizarea înființării centrelor de sesizare a situațiilor de criză în urma violului sau a violenței sexuale menite să asigure examinarea medicală și medico-legală, asistență post traumatică și consiliere pentru victime (Finalizare – Septembrie 2016)

– Elaborarea unui proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programelor de interes național, printre care și un program ce vizează crearea de servicii specializate destinate agresorilor în vederea consilierii și asigurării tratamentului aferent diferitelor tipuri de dependență, în scopul reabilitării și reintegrării acestora (Finalizare – Septembrie 2016)

Semnalăm faptul că pentru primele trei inițiative strategice citate mai sus termenul de finalizare prevăzut de Guvernul României a fost depășit.
Subliniem încă o dată cu tărie și aducem în atenția opiniei publice necesitatea imediată a punerii în practică a acestor măsuri, în contextul în care:

 – în România 1 din 4 femei a fost agresată fizic sau sexual de către partenerul său, iar 75% dintre aceste cazuri rămân neraportate (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, 2014).

– 1 din 3 femei a trecut cel puțin odată în viață printr-o formă de violență (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, 2014)

– Din 2012 până azi 91% din cererile de emitere a unui ordin de protecție sunt făcute de victime femei

– În anul 2014 s-au înregistrat 1.459 inculpaţi trimişi în judecată în cazuri de violență în familie, adică 2,9% din totalul celor trimişi în judecată.

– În anul 2014 s-au înregistrat 155 victime ale omorului în situații de violență domestică, cu 32,5% peste media perioadei 2004 – 2012. (cf. rapoartelor IGPR și Ministerului Public)

– De la intrarea în vigoare a Legii 25/2012 pentru modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie și până în aprilie 2015 au fost solicitate 7.312 ordine de protecție din care au fost admise 3.045 de cereri

– Din momentul constatării agresiunii domestice de către lucrătorii de poliție ce intervin în urma apelului la 112 pînă la înscrierea dosarului cu cererea de emitere a unui ordin de protecție trec intre 7 și 14 zile.

– În anul 2014 și primele 6 luni din 2015 s-au înregistrat 50.507 de sesizări la 112 pentru cazuri de violență domestică (violență în familie)

Ținând cont de toate acestea solicităm de urgență:

– punerea în practică a inițiativelor strategice citate privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestic, în primul rând:

  • Elaborarea cadrului legal pentru reglementarea Ordinului de interdicție/ protecție de urgență pentru extinderea prerogativelor polițiștilor și investirea cu autoritatea necesară pentru emiterea unui asemenea ordin (Finalizare – Aprilie 2016)
  • Reglementarea unui sistem de monitorizare a respectării ordinelor de protecție în vederea implementării unui sistem de monitorizare electronică prin brățări electronice (Finalizare – Mai 2016)
  • Înființarea centrelor de sesizare a situațiilor de criză în urma violului sau a violenței sexuale menite să asigure examinarea medicală și medico-legală, asistență post traumatică și consiliere pentru victime (Finalizare – Septembrie 2016)

– consultarea sistematică a celor trei Rețele semnatare de către reprezentanții ministerelor responsabile pentru definitivarea inițiativelor strategice și monitorizarea implementării acestora

– finalizarea Hotărârii de Guvern privind Programele de Interes National (PIN) cu includerea domeniilor egalitate de șanse între femei și bărbați și egalitate de gen și violență domestică

Vă asigurăm de întregul nostru sprijin, având în vedere expertiza în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor a organizațiilor neguvernamentale membre în cele trei rețele.

Semnatarele acestei scrisori deschise sunt:
Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, www.violentaimpotrivafemeilor.ro
Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală, www.violentadegen.ro
Coaliția pentru Egalitate de Gen, www.ongen.ro
Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală și Coaliția pentru Egalitate de Gen sunt formate din:
Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei  ARTEMIS, Cluj-Napoca
Fundaţia SENSIBLU, București
Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti
Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti
Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu
Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
Asociaţia FRONT, Bucureşti
Asociaţia ANAIS, București
E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti
Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş
Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iași
PAS  ALTERNATIV, Braşov
Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei, Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca
Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
Asociația SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara
Asociatia Quantic, București
Asociația All for Family, Constanța
Asociația Femeilor Universitare, București
Asociația VIS, Constanța
Psihosfera, Brașov
Asociația ACTEDO
Romanian Women’s Lobby
Societatea de Analize Feministe – AnA
Asociația PLURAL
Asociația EMA
Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
Această scrisoare deschisă este susținută de:
WAVE Step Up Campaign
Asociația Romano ButiQ
APADOR-CH
Asociația MozaiQ
Asociația ACCEPT
Ce-Re: Centrul de Resurse pentru Participare Publică
Asociația TRANSform
Asociația Active Watch