exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Organizațiile membre European Women’s Lobby salută noua Strategie UE in domeniul egalității de gen

Organizațiile membre European Women’s Lobby (A.L.E.G. împreună cu alte 20 de organizații) salută și susțin conducerea politică și angajamentul Comisiei Europene în stabilirea acestei strategii pentru a pune egalitatea între femei și bărbați în centrul proiectului Uniunii Europene. După 5 ani fără un cadru politic la nivelul UE, timpul de acțiune la nivelul UE este depășit demult. Într-adevăr, șase decenii de acțiune ale UE au promovat egalitatea dintre femei și bărbați. Europa a încetat să progreseze de acum un deceniu: măsurile de austeritate economică combinate cu un regres al drepturilor femeilor au împiedicat progresul către egalitate și au amenințat drepturile tuturor femeilor și fetelor.

Esența unei strategii de succes care să abiliteze femeile și să promoveze egalitatea între femei și bărbați, este recunoașterea și abordarea directa a faptului că discriminarea pe bază de sex este adeseori combinată cu alți factori precum rasa sau originea etnică, religia sau credința, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, clasa și / sau statutul de migrant. Acești alți factori pot afecta femeile și fetele aparținând unor astfel de grupuri într-o măsură diferită fata de bărbați și băieți și pot agrava impactul lor negativ.
European Women’s Lobby (EWL) salută în special accentul pus în Strategie pe combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, promovarea drepturilor femeilor, leadership-ul ca exemplu in reprezentarea egală a femeilor în poziții de luare a deciziilor, la anularea diferențelor de plata a salariilor și pensiilor in funcție de gen și la integrarea unei perspective de gen în toate politicile majore și fluxurile de finanțare ale UE.
Întreaga strategie poate fi descărcată de aici: gender-equality-strategy-2020-2025_en
Comunicatul de presă EWL poate fi descărca de aici: Pozitia EWL ROWL vis a vis de strategia pe egalitate a CE