exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Formare pentru cadrele didactice şi consilerii şcolari din Sibiu-prevenirea violenţei între parteneri

In luna octombrie A.L.E.G. desfasoara la Sibiu sesiuni de formare pentru cadre didactice si consilieri scolar/educativi din SIBIU  implicați în programe educative pentru liceeni, în vederea implementării Pachetului educativ adaptat pentru România GEAR – Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi (VPI)”.

Sesiunile de formare vor avea o durată de aproximativ 18 ore de curs. Locurile sunt limitate. Participanții vor fi familiarizați cu conținutul pachetului educativ (Manualul III pentru cadre didactice și Manualul IV Activitățile pentru elevi), vor participa la o simulare de predare a unui modul și își vor exersa abilitățile necesare implementării pachetului educativ care presupune 13 ore de predare (la clasă sau în alte contexte). Înainte de implementare, manualele vor fi supuse spre aprobare autoritatilor din domeniul educatiei. Detalii aici: Pliant GEAR promovare
 

gear

Persoanele interesate de participare sunt rugate să transmită pana pe 15 septembrie o scurtă scrisoare de motivație pe e-mail la adresa contact@aleg-romania.eu cu subiectul Seminarii formare GEAR in care să  lase datele de contact, instituția în beneficiul căreia doreșc să utilizeze această formare, urmând ca noi să revenim cu informații legate de perioadele și locația exactă a sesiunilor de formare.
Proiectul GEAR – Mecanism împotriva VPI (Conștientizare privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi) este o  acţiune coordonată de prevenire primară şi secundară a violenţei între parteneri intimi în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în alte medii, şi au ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate conștientizării și capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către cadre special instruite  în acest sens.
 
Scopul principal al pachetului educativ este de a promova dezvoltarea unor relaţii sănătoase bazate pe egalitate între sexe şi  toleranţă zero faţă de violenţă prin conștientizarea tinerilor cu privire la:
  1. caracteristicile relaţiilor sănătoase şi nesănătoase
  2. influenţa atitudinilor  și rolurilor stereotipale de gen asupra relaţiilor
  3. felul în care raporturile inegale de putere dintre sexe sunt legate de abuzul  psihologic, fizic şi/sau sexual asupra fetelor/femeilor
  4. contribuţia adolescenţilor  la prevenirea tuturor formelor de violenţă bazate pe gen

Detalii despre proiectul în cadrul căruia se realizează formarea și despre pachetul educativ se pot accesa la următorul link: https://aleg-romania.eu/projects-3/gear-mecanism-impotriva-violentei-intre-parteneri-intimi/

Proiect realizat cu sprijinul financiar din partea Programului Daphne III al Uniunii Europene.