exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Cerem respectarea principiului echilibrului de gen în procedura de selecție a candidaților României la funcția de judecător CEDO

La 2 martie 2022, Guvernul României a aprobat spre trimitere către Consiliul Europei, o listă cu trei candidați bărbați pentru funcția de judecător al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această listă compusă exclusiv din bărbați contravine cerințelor impuse atât de Comitetul de Miniștri, cât și de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, conform cărora listele de candidați pentru funcția de judecător CEDO trebuie să includă cel puțin un candidat de sex feminin. La inițiativa A.L.E.G. și a Dr. Elena Brodeală, expertă în drepturile omului și egalitatea de gen, un grup de organizații pentru drepturile omului și egalitate de gen, activiști, profesioniști din domeniul juridic și cadre universitare din România a solicitat azi, 10 martie 2022, Grupului Consultativ de Experți privind Candidații la Alegerile pentru Funcția de Judecător la CEDO de la Consiliul Europei să recomande cu tărie rectificarea listei de candidați propusă de Guvernul României astfel încât să fie în acord cu măsurile de promovate a egalității de gen adoptate la nivel european. Tot astăzi a fost trimisă și o petiție către Ministerul Justiției de a retrage lista, a o revizui și a înainta Consiliului Europei o listă de candidați care respectă principiul echilibrului de gen impus la nivel european.

CEDO a statuat în repetate rânduri că promovarea egalității între sexe este astăzi un obiectiv major în statele membre ale Consiliului Europei, iar reprezentarea egală a bărbaților și a femeilor în sistemul judiciar – inclusiv în cadrul CEDO – este considerată a fi un aspect fundamental al egalității de gen. Atât Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, cât și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, solicită în mod explicit statelor să prezinte liste conținând candidați de ambele sexe pentru funcția de judecător la CEDO. Potrivit ultimelor trei rapoarte ale Grupul Consultativ de Experți, care acoperă perioada 2014-2019, toate statele membre ale Consiliului Europei care au prezentat liste de candidați pentru funcția de judecător la CEDO în perioada menționată au propus cel puțin o femeie pe listele lor. Abaterea României de la această practică este îngrijorătoare, întrucât trimiterea unei liste compuse exclusiv din bărbați contravine eforturilor Consiliului Europei de a promova egalitatea de gen și semnalează la nivel european că egalitatea de gen și drepturile femeilor nu sunt o prioritate pentru România. Această decizie este cu atât mai surprinzătoare și regretabilă având în vedere că în România femeile reprezintă majoritatea judecătorilor, inclusiv la Înalta Curții de Casație și Justiție și în calitate de președinți de instanțe și sunt foarte bine reprezentate și în alte profesii juridice și în rândul profesorilor de drept.

Scrisoarea adresată Grupului Consultativ de Experți privind Candidații la Alegerile pentru Funcția de Judecător la CEDO poate fi accesată aici.

Scrisoarea adresată Ministerului Justiției poate fi accesată aici.

Pe data de 25 martie 2022, Ministerul Justiției a răspuns solicitării noastre trimițând această scrisoare, prin care justifică menținerea listei de candidați, formată exclusiv din bărbați. Ulterior, la cererea Grupului Consultativ de Experți privind Candidații la Alegerile pentru Funcția de Judecător la CEDO, Guvernul României a revizuit lista de candidați pentru a respecta principiul balanței de gen.

Semnatarii scrisorilor adresate Grupului Consultativ de Experți privind Candidații la Alegerile pentru Funcția de Judecător la CEDO și Ministerului Justiției sunt:

Organizații

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G

Asociația Active Watch

Asociația ANAIS

Asociația Declic

Asociația Front / Feminism-Romania

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația Transcena

Centrul FILIA

CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Centrul pentru Inovare Publică

Consiliul Tineretului din România

Euroregional Center for Public Initiatives

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară

RENASIS (Rețeaua Națională Antisărăcie-Includere Socială)

Romanian Women’s Lobby

Sexul vs Barza

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală

 

Persoane: 

Dr. Elena Brodeală, Cercetătoare specializată în Gen și Drept în România, Universitatea din Zurich, Elveția

Laura Albu, Președinta Executivă a Centrului de Siguranță și Mediere Comunitară, Președintă a Romanian Women’s Lobby

Prof. univ. dr.  Ionela Balută, Profesoară, Universitatea din București, specializarea studii de gen

Conf. univ. dr. Oana Băluță, Conferențiară, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea din București

Prof. univ. dr.  Maria Bucur, John V. Hill Profesoară de istorie și studii de gen, Universitatea Indiana, Bloomington, SUA

Laura Chiticariu, Avocată, Centrul de Mediere și Siguranță Comunitară România

Lector univ. dr. Alina Dragolea, Lector, Facultatea de Științe Politice, SNSPA – București

Cristina Filimon, Avocată fondatore la Cabinetul de Avocat Filimon Cristina, Baroul București

Lector univ. dr. Diana Georgescu, Lector la  University College London, Școala UCL de Studii Slavonice și Est-Europene (SSEES)

Ioana Iliescu, Law and Advocacy Officer, European Implementation Network

Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului 

Prof. univ. dr. Roxana Marinescu, Profesoară, Universitatea de Studii Economice București, România

Prof. univ. dr. habil. Carmen Popescu, ENSA Bretgane, Rennes

Dr. Andreea Voina, Asistentă Universitară, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

 

Contact pentru presă: contact@aleg-romania.eu