exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Ce ar trebui să facă Guvernul României pentru a salva vieți în epidemia de violență domestică?

Știm că violența ucide și că izolarea crește pericolul. Având în vedere că pandemia de coronavirus și criza economică ce o însoțește adâncesc inegalitățile existente și cresc incidența violenței împotriva femeilor, Asociația A.L.E.G. alături de alte 20 de organizații din rețeaua Romanian Women’s Lobby, parte din European Women’s Lobby, au transmis o serie de solicitări de acțiune rapidă către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, dar și către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, organismul național de coordonare în domeniul prevenirii și combaterii violenței de gen în România. Măsurile propuse se bazează pe experiența noastră directă de lucru cu femeile afectate de violență în această perioadă. Solicitările noastre sunt:

În plan intern

 • Organizațiilor neguvernamentale care promovează drepturile femeilor și fetelor să li se ofere spațiul pentru a fi ascultate, reprezentate și consultate în mod egal în procesele de luare a deciziilor atunci când guvernul elaborează și implementează planuri de răspuns și recuperare;
 • România să continue să mențină sau să introducă măsuri speciale temporare pentru a proteja femeile de recesiunea economică viitoare și de austeritate;
 • România să stabilească și să comunice o dată certă la care vor înceta restricțiile și derogările de la drepturile și libertățile omului din această perioadă de criză;
 • Serviciile de protecție să fie complet finanțate și funcționale pentru femeile fără adăpost sau care nu sunt în siguranță în propria locuință, femeile care solicită azil și cele afectate de exploatarea sexuală (a se vedea în acest sens Declaratia COE din 20.04.2020 cu privire la aplicarea standardelor Convenției de la Istanbul în timpul COVID 19)

 • Identificarea serviciilor publice și private în domeniul violenței domestice care mai sunt funcționale și publicarea de urgență a listei cu datele lor de contact; multe ONGuri oferă consiliere de la distanță și guvernul ar trebui să susțină efortul de a le face cunoscute.
 • Adăugarea la linia telefonică națională de urgență 0800 500 333 a unui sistem de raportare prin SMS și de contact prin e-mail (cel din urmă in special pentru practicieni).
 • Identificarea județelor în care nu funcționează locuințele protejate din proiectul VENUS și solicitarea către autoritațile județene de soluții pentru cazare în regim de urgență pentru victimele violenței domestice (ex. hoteluri/ apartamente ca și pentru carantină, dar ținând cont de specificul violenței domestice).
 • Să se asigure de funcționalitatea echipelor de intervenție mobile locale și să solicite echipelor multi-disciplinare să țină legătura prin grupuri online pentru a sprijini intervențiile.
 • Ministerul Sănătății să se asigure ca Serviciile de Medicină Legală sa fie funcționale zilnic și separate de circuitele COVID.
 • Ministerul Justiției să solicite ca toate instanțele sa aibă în vedere judecarea de urgență a cauzelor de violență domestică.
 • Să se demareze un FOND DE URGENȚĂ pentru serviciile care deservesc victimele violenței, inclusiv cele furnizate de ONG-uri. Să se poată aproba rapid și în mod flexibil granturi mici pentru situații urgente ale beneficiarelor sau care amenință existența serviciilor.

Dacă pierdem serviciile de suport și așa puține pe care le avem în România, victimele violenței domestice vor fi ale nimănui.

În plan extern:

 • România să adopte împreună cu omologii europeni, un Plan European de Stimulare a Solidarității și să facă din egalitatea dintre femei și bărbați principala condiționalitate;
 • România să adopte împreună cu omologii europeni, Cadrul Financiar Multianual pentru 2021-2027, asigurându-se că viitorul CFM permite investiții sporite în economia de îngrijire și un Pact de Îngrijire pentru Europa, conținând perspectivele femeilor în toate domeniile prin bugetarea pe bază de gen și oferind resurse adecvate pentru organizațiile de femei;

Mai multe detalii și informații pot fi găsite în documentul complet de politică atașată aici.

Scrisoarea integrală a ONGurilor poate fi citită aici.