exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Sibiu pentru drepturi egale! Apel către candidații la alegerile locale 2020.

Sibiul, atât municipiul cât și celelalte comunități din județ, este în continuă dezvoltare. În acest proces, inegalitatea, inclusiv inegalitatea de gen, și problemele sociale trebuie abordate în mod prioritar. Înainte de a fi o destinație turistică, Sibiul trebuie să fie un loc de trai sigur și demn, unde drepturile omului sunt respectate, pentru toți cei care îl numesc „acasă”.

COVID-19 și efectele sale economice au accentuat inegalitatea din comunitățile noastre, care ne afectează în mod diferit în funcție de sex, gen, vârstă, de situația economică, de etnie și (diz)abilități. Politicile publice nu trebuie să fie neutre din aceste perspective, cu atât mai puțin din perspectivă de gen. Atât actuala criză de sănătate și economică, cât și alegerile locale, reprezintă un moment oportun în care să ne re-angajăm, ca și comunitate, la o agendă publică incluzivă și să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă.

Programele candidaților la alegerile locale sunt diverse. Cu toate acestea, în mare parte, numeroase teme sociale, care afectează în mod disproporționat femeile și fetele, precum și alte grupuri vulnerabile, sunt marginalizate.

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) invită toți candidații să reflecteze la cinci priorități care să facă din Sibiu un județ al drepturilor egale, adică un județ în care violența de gen și inegalitatea socială sunt abordate direct și comprehensiv. Un loc mai sigur pentru fete și femei este un loc mai sigur și mai demn pentru toată lumea.1. TOLERANȚĂ ZERO LA VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR

 • Asigurați-vă că toate autoritățile și serviciile locale tratează cu maximă seriozitate cazurile de violență domestică, abuz sexual și toate formele de hărțuire.
 • Dezvoltați proceduri de monitorizare a ordinelor de protecție pentru victimele violenței domestice.
 • Dezvoltați servicii specializate de asistență pentru victimele violenței domestice în colaborare cu societatea civilă.
 • Prioritizați dezvoltarea unui serviciu de asistență integrată pentru victimele violenței sexuale la nivel județean.
 • Elaborați acorduri între autoritățile locale, județene și naționale pentru decontarea cheltuielilor cu beneficiarii din centrele publice și private de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice.
 • Creați centre locale de consiliere pentru agresori, care pun accent pe responsabilizare și deprinderea de abilități de relaționare non-violentă.
 • Abordați în mod sistematic și comprehensiv problema traficului de persoane și exploatării persoanelor vulnerabile.

2. PRIORITIZAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT

 • Integrați analize de gen, de egalitate de șanse și de tratament în toate proiectele.
 • Susțineți înființarea unui centru de resurse și servicii juridice pentru cetățenii vulnerabili.

3. DREPTATE LOCATIVĂ

 • Reconsiderați criteriile de evaluare a cererilor pentru locuințe sociale din perspectiva vulnerabilității și includeţi victimele violenței domestice în lista categoriilor care au prioritate.
 • Dezvoltați o strategie pentru locuire la nivelul comunităților locale.

4. SĂNĂTATE ȘI DREPTURI REPRODUCTIVE

 • Investiți în cabinete de planificare familială în fiecare comunitate.
 • Promovați educația pentru sănătate și relaționare sănătoasă.

5. LEADERSHIP RESPONSABIL

 • Creați și promovați medii de lucru sănătoase. Nu tolerați nicio formă de discriminare și hărțuire la locul de muncă.
 • Informați-vă direct despre experiența și nevoile membrilor comunităților vulnerabile și a supraviețuitoarelor violenței domestice și sexuale.
 • Construiți echipe diverse, care nu vor ignora inegalitatea socială, ci o vor aborda direct în fiecare proiect.

Vizualizează și descarcă APELUL PENTRU CANDIDAȚI, cu note explicative, aici.