exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Seminar “Corpul meu îmi aparţine” – violenţa sexuală şi drepturile victimelor

A.L.E.G.  a organizat pe 14 mai 2014 seminarul de lansare a proiectului „Corpul meu îmi aparţine – violenţa sexuală în rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro)

Din 2015 România are obligaţia de a implementa Directiva 2012/29/EU privind victimele infracţiunilor, care se referă în mod distinct la violenţa de gen, iar poliţia şi tribunalele din România vor trebui să îndrume victimele infracţiunilor “cu risc ridicat de victimizare secundară”, aşa cum e violenţa sexuală, spre servicii de asistenţă specializate. Care este specificul violenţei de gen şi a violenţei sexuale? Ce este victimizarea secundară şi care sunt lipsurile sistemului românesc? Care sunt nevoile victimelor violenţei sexuale? – sunt câteva dintre temele pe care vi le propune spre discuţie acest seminar. Exemple de bune practici vor fi oferite de partenerul de proiect din Islanda, organizaţia Stigamot – Centrul de consiliere şi educatie privind abuzul şi violenţa sexuală (www.stigamot.is)
 

Violența sexuală este una dintre formele cele mai distructive ale violentei de gen, iar în România, forma cea mai puțin recunoscută și raportată ca abuz, din cauza normelor sociale (ce fac ca ruşinea şi vina să planeze asupra victimei şi nu a agresorului), din cauza dublei victimizări (când o victimă care depune plângere este supusă la noi situaţii traumatizante pe parcursul procedurilor legale) şi din cauza lipsei serviciilor specializate unde victimele să beneficieze de asistenţă. Conform UN Women (Factsheet on Sexual Violence, 2010), 50% dintre agresiunile sexuale au loc înainte de vârsta de 16 ani, tinerii fiind aşadar un grup de risc important. Un studiu privind prevenirea violenţei sexuale al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2013 recomandă implicarea sectorului medical şi capacitarea sa pentru a identifica violenţa sexuală şi a îndruma victimele spre servicii de suport. Colaborarea între poliţist/procuror, asistent social/psiholog şi personalul medical este aşadar esenţială în intervenţia integrată.

Proiectul “Corpul meu îmi aparţine” îşi propune creşterea accesului tinerilor în situații de risc la servicii de informare privind violenţa sexuală şi furnizarea de asistență de specialitate integrată victimelor violenţei sexuale, prin activităţi de informare şi conştientizare pentru tineri dar şi pentru specialişti (medici, asistenţi sociali, consilieri şcolari, poliţişti) din judeţele Sibiu şi Mureş, dar şi prin formarea unui centru pilot de asistenţă pentru victimele violenţei sexuale la Sibiu.
Parteneri: IEESR, ISJ Sibiu, ISJ Mureş, DGASPC Sibiu, Asociaţia EMA. Parener extern: Stigamot


În sensul Directivei, violența bazată pe gen este considerată o formă de discriminare și o încălcare a libertăților fundamentale ale victimei și include violența în cadrul relațiilor apropiate, violența sexuală (inclusiv violul, agresiunea sexuală și hărțuirea), traficul de persoane, sclavia și diferite forme de practici vătămătoare, precum căsătoriile forțate, mutilarea genitală a femeilor și așa-numitele „infracțiuni de onoare”.
Descarca aici materialele de la seminar:
Corpul meu imi apartine_prezentari A.L.E.G.
Efectele violentei sexuale_Stigamot
Invinovatirea victimelor_Stigamot
Prezentare IEESR
Raport seminar initial