exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Scrisoare deschisă: niciun agresor să nu beneficieze de grațiere!

CĂTRE
SENATUL ROMÂNIEI
COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ ȘI VALIDĂRI
COMISIA PENTRU EGALITATE DE ȘANSE
COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE

SUBIECT: Cerem să fie aduse modificări proiectului de lege privind grațierea astfel încât niciun agresor care a primit o condamnare pentru o formă de violență ce intră în sfera Convenției de la Istanbul să nu beneficieze de grațiere

Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală și Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor  atrag atenția asupra arton6810-0716funor aspecte din Proiectul de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate, înaintat de Guvern Parlamentului, care contravin spiritului și prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) ratificată de România în 2016. Eforturile României de armonizare legislativă cu convenția ar putea fi compromise dacă aceste aspecte nu vor fi remediate. România urmează să fie monitorizată de un comitet de experți de la nivelul Consiliului Europei privind implementarea convenției.

Convenția urmărește toleranţă zero privind această formă de violenţă. Recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o violare a drepturilor omului şi o formă de discriminare. Aceasta înseamnă că statele vor fi responsabile dacă nu iau măsuri corespunzătoare împotriva acestei forme de violenţă. Statele semnatare ale convenției se angajează să ia „măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a exercita diligenţa cuvenită pentru a preveni, investiga, pedepsi şi a furniza despăgubiri pentru actele de violenţă acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenţii, care sunt săvârşite de actori non-statali.” (Art. 5), stipulând adoptarea de măsuri disuasive – care descurajează faptele de violență. Totodată, conform prevederilor art. 16 părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare „împiedicării agresorilor, în special a infractorilor sexuali, de a recidiva” Printre formele de violență acoperite de Convenție se numără: violența psihologică (art. 33), urmărirea (art. 34 din Convenție), hărțuirea sexuală (art. 40 din Convenție), violența sexuală, inclusiv violul (art.36), căsătoria forțată (art. 37), mutilarea genitală a femeilor (art. 38).

Mai mult, conform convenției, înlesnirea sau complicitatea trebuie recunoscute drept infracțiuni, întrucât art. 41 prevede că „părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a recunoaşte drept infracţiuni, atunci când sunt comise intenţionat, înlesnirea comiterii sau complicitatea la comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu Articolele 33, 34, 35, 36, 37, 38.a şi 39 ale prezentei Convenţii”, precum și tentativele de comitere pentru infracțiunile acoperite de articolele 35, 36, 37, 38.a şi 39 ale Convenţiei.

Proiectul de lege privind grațierea nu are în vedere printre faptele excluse de la grațiere toate infracțiunile menționate mai sus care intra in sfera Convenției. Solicităm ca în toate structurile în care vor fi analizate proiectele de lege privind grațierea precum și cel de modificare a codului de procedură penală, să fie efectuată o analiză atentă și din perspectiva respectării prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice. Vă solicităm totodată să vă asigurați că nu existe niciun dezacord între legile adoptate și prevederile Convenției amintite.

O situație ce caracterizează tematica violenței împotriva femeilor este impunitatea de care se bucură agresorii, care de cele mai multe ori nu răspund penal pentru faptele lor. Punerea în libertate a celor care au fost condamnați ar compromite eforturile organizațiilor noastre, ale autorităților judiciare si ale altor autorități implicate în prevenirea și combaterea acestor infracțiuni, transmițând un mesaj de toleranță față de violență contrar angajamentelor asumate de România prin ratificarea convenției. Cerem să fie aduse modificări proiectului de lege privind grațierea astfel încât niciun agresor care a primit o condamnare pentru o formă de violență ce intră în sfera Convenției mai sus amintite să nu beneficieze de grațiere.

Vă solicităm să onorați angajamentele României asumate prin ratificarea Convenției de la Istanbul prin modificări legislative care reflectă și transmit un mesaj clar privind determinarea fermă a statului român de a sancționa și descuraja violența sub toate formele sale.

Semnatarele acestei scrisori deschise sunt organizațiile membre ale următoarelor rețele:

Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală www.violentadegen.ro 

Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor www.violentaimpotrivafemeilor.ro 

Scrisoare legea gratierii