exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Ordinul de protecție

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Ordinul de protecție este un document ce are rolul de a te proteja de agresor, în cazul în care viața ta, integritatea ta fizică sau psihică sau libertatea ta sunt puse în pericol printr-un act de violență.

Acesta poate fi emis de:

 • organele de poliție, atunci când sunt constatate de către victimă, vecini, familie
 • când există risc iminent pentru viața, integritatea fizică sau libertatea unei persoane printr-un act de violență domestică

Poate cuprinde următoarele măsuri:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate
 • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa comună. Fără îndoială, măsura are în vedere cazurile în care cei agresaţi au ales sau au fost obligaţi să părăsească locuinţa pentru a evita continuarea sau repetarea comportamentului agresiv
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţă, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate
 • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute

Este valabil pentru o perioadă de:

 • 5 zile, 120 de ore

Ce se întâmplă cu ordinul de protecție:

 • se execută pe loc
 • se transmite Parchetului pentru confirmare în termen de 24 de ore de la emitere
 • procurorul decide cu privire la necesitatea menținerii măsurilor dispuse, în 48 de ore, și poate:
 • dispune motivat încetarea măsurilor sau
 • confirma menținerea măsurilor și înaintarea ordinul de protecție provizoriu către judecător însoțit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecție permanent

Poliţiştii au dreptul să obţină probe prin următoarele mijloace:

 • constatarea prin propriile simţuri şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice
 • consultarea bazelor de date la care au acces potrivit atribuţiilor de serviciu
 • declaraţiile persoanelor implicate în actele de violenţă domestică, ale persoanelor care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică şi ale altor persoane care pot comunica informaţii cu privire la persoanele implicate
 • înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora
 • înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă

Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie:

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dqobwg4ya/legea-nr-174-2018-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-217-2003-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie

Acesta poate fi emis, la cerere, de către tine:

Conform cu art. 23 din Legea nr. 217/2003 persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre măsurile, obligaţiile sau interdicţiile indicate expres de lege.

Măsuri:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate
 • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei. Fără îndoială, măsura are în vedere cazurile în care cei agresaţi au ales sau au fost obligaţi să părăsească locuinţa pentru a evita continuarea sau repetarea comportamentului agresiv
 • limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie
 • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute
 • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Alte măsuri:

 • agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială
 • obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie;
 • poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării;
 • obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea ordinului de protecție;
 • obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la nouă locuință, în cazul în care s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.

Emiterea Ordinului de protecție se face în maxim 72 de ore de la data depunerii cererii conform art. 52 din Convenția de la Istanbul.

Durata măsurilor de protecție dispuse de instanța de judecată este determinată în mod explicit de către judecător (dar nu poate depăși șase luni de la data intrarii in vigoare a ordinului de protectie).

Emiterea Ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.

Titularul cererii de emitere a unui astfel de Ordin este însăşi victima. Cererea poate fi introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar.

Citarea se poate face și telefonic.

Descarcă: ordinul de protecție

Află cum se completează ordinul de protecție.

În mod alternativ, cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de:

 • procuror
 • reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie
 • reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei.

Cererea de emitere a unui ordin de protecţie se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind citarea în cauze urgente.

În caz de urgenţă deosebită (care ar putea exista, spre exemplu, atunci când riscurile pentru integritatea sau poate chiar pentru viaţa victimei agresiunii sunt iminente), instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]