exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Consolidarea Directivei UE privind violența împotriva femeilor (VAW) și violența domestică (DV): un apel pentru perspectiva de gen și includerea serviciilor de specialitate pentru femei

Rețeaua WAVE, care reprezintă peste 1.600 de servicii specializate pentru femei în 46 de țări europene, este o promotoare a drepturilor femeilor și a fost activ implicată în furnizarea de analize de specialitate și amendamente pentru propunerea de directivă UE privind violența împotriva femeilor și violența domestică (2022/0066 (COD)). Angajamentul nostru este pentru o Directivă care să ridice nivelul de protecție al drepturilor femeilor  în Europa.

Rețeaua WAVE condamnă fără rezerve eșecul statelor membre UE de a include în directivă o definiție a violului bazată pe consimțământ precum și o abordare a fenomenului violenței care să țină cont de diferențele de gen (care fac de exemplu ca femeile să resimtă altfel violența sexuală decât un bărbat). În deceniile de advocacy derulate de noi, am observat o tendință îngrijorătoare de creștere a politicilor oarbe la diferențele de gen în întreaga Europă. Aceste politici, deseori sub falsa pretenție de a fi incluzive, ascund de fapt provocările specifice cu care se confruntă femeile în violența domestică, așa cum au dovedit pandemia de COVID-19 și  ratele ridicate ale feminicidului în Europa. Acest lucru subliniază necesitatea urgentă a unei directive care să adopte în mod explicit o abordare sensibilă la aspectele de gen, în conformitate cu standardele Convenției de la Istanbul pentru protejarea drepturilor femeilor.

Reticența Consiliului față de articolul 5 privind violul și abordarea neutră din punctul de vedere al genului este alarmantă. Noi insistăm asupra continuării acțiunilor pentru a ne asigura că această protecție esențială nu este omisă. WAVE va continua să pledeze pentru măsuri esențiale de protecție. Ne angajăm să susținem o directivă care să ofere protecție cuprinzătoare pentru toate femeile.

Un aspect critic al susținerii noastre este recunoașterea și includerea explicită a Serviciilor de specialitate pentru femei (SSF) în articolele și considerentele directivei. Recunoașterea și includerea serviciilor de specialitate pentru femei în legislația sectorială nu subminează în niciun fel existența sau semnificația serviciilor generale de asistență. Cu toate acestea, spre deosebire de serviciile generale de sprijin, SSF oferă asistență direcționată, sensibilă la gen, vitală pentru prevenirea revictimizării și a vulnerabilității în rândul femeilor victime, abordând nevoile intersectate și diverse ale femeilor. Asigurarea accesului direct la aceste servicii pentru toate femeile nu este doar un imperativ etic, ci și esențială pentru protejarea drepturilor victimelor cu nevoi speciale, care nu sunt asigurate în mod adecvat de serviciile generale, în special femeile care se confruntă cu discriminare intersecțională, cum ar fi femeile migrante, femei din grupuri minoritare, femei de culoare, femei cu dizabilități și femei LBTIQ, printre altele.

Pe baza celor de mai sus, WAVE solicită cu fermitate integrarea serviciilor de specialitate pentru femei în directivă, asigurându-se că acestea completează serviciile generale de sprijin pentru victime. Această abordare merge mână în mână cu o metodă de lucru colaborativă, multi-instituțională, ce reflectă standardele minime stabilite de Convenția de la Istanbul.

De asemenea, atragem atenția asupra raportului de țară WAVE 2023 publicat recent, care subliniază importanța critică a serviciilor de specialitate pentru femei (SSF) în Europa. Raportul expune repercusiunile dăunătoare care decurg din disponibilitatea redusă a SSF, o consecință a politicilor neutre la aspectele de gen care au condus la o scădere a finanțării și investițiilor în organizațiile și serviciile feministe. Această situație profund îngrijorătoare este și mai mult exacerbată de escaladarea atacurilor la adresa organizațiilor feministe și agenda pentru drepturile femeilor, care în cele din urmă subminează și restricționează accesul femeilor la protecție și sprijin în cazurile de violență împotriva femeilor și violență domestică.

Angajamentul UE față de Convenția de la Istanbul, deși este lăudabil, nu este suficient de cuprinzător din prisma domeniului de aplicare și a impactului, motiv pentru care necesită o adaptare mai cuprinzătoare în cadrul Directivei. Îndemnăm Parlamentul European să adopte pe deplin abordarea holistică (4-P) a Convenției, care include prevenirea eficientă, protecția, urmărirea penală și politicile integrate. Avertizăm împotriva adoptării de articole neutre din perspectivă de gen în directivă, care ar slăbi sau ar ocoli aceste repere esențiale, în special în ceea ce privește serviciile de specialitate pentru femei, deoarece ar putea diminua atenția asupra problemelor specifice cu care se confruntă femeile.

Excluderea sau subminarea rolului SSF în directivă, condusă de o agendă și o perspectivă neutră din punct de vedere al genului, nu numai că ar submina drepturile fundamentale ale femeilor în Europa, ci ar pune în pericol și supraviețuirea organizațiilor de femei care oferă un astfel de sprijin. Experiența, în special în timpul pandemiei de COVID-19, a arătat cum politicile neutre din punct de vedere al genului pot restricționa capacitatea operațională a acestor organizații, în timp ce violența împotriva femeilor și violența domestică cresc exponențial, inclusiv ratele de femicid și infanticid.

Suntem categorice în cererea noastră de recunoaștere și includere a SSF în Directivă, considerând acest aspect o condiție non-negociabilă pentru susținerea continuă a directivei propuse de către WAVE și cele 1.600 de membre ai sale. Dacă directiva propusă nu adoptă o abordare intersecțională specifică genului și nu include servicii specializate pentru femei, nu vom avea altă opțiune decât să ne retragem în mod deschis sprijinul pentru directivă, deoarece aceasta nu și-a îndeplinit scopul principal de a preveni și combate violența împotriva femeilor și violența domestică în Uniunea Europeană.

Află mai multe detalii aici.