exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Bzzz… pentru șanse egale

Bzzz… pentru șanse egale

INVITAȚIE

Sibiu, 17 noiembrie 2022

 

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. – vă invită să participați joi, 17 noiembrie între orele 13.00 și 17.00 în cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor proiectului Beneficiile egalității de gen în educația timpurie (BEE), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul “Fonduri pentru drepturi, egalitate și cetățenie“, implementat concomitent în Cipru, Italia, Lituania și România, pentru a integra respectul și cooperarea între fete și băieți în activitățile educative curente, atât în învățământul primar, cât și în cel pre-școlar. Proiectul a oferit cadrelor didactice și personalului administrativ din unitățile de învățământ oportunități gratuite de formare pentru gestionarea stereotipurilor și prejudecăților care contribuie frecvent la situații de bullying și șanse inegale de dezvoltare, dar și posibilitatea de implicare în schimburi de experiență și crearea de noi materiale didactice și ghiduri, pe care le vom prezenta în cadrul conferinței.

 

Stereotipurile de gen sunt o principală cauză a fenomenelor sociale de excluziune, discriminare și inegalitate socio-economică, fetele și femeile fiind dublu discriminate în interiorul fiecărei categorii vulnerabile (ex. femeile roma, femeile cu dizabilități etc.). Așa cum arată experiența centrului de consiliere de la A.L.E.G., stereotipurile despre femei și bărbați sunt folosite pentru a justifica abuzuri şi violenţă. Stereotipurile se formează încă din primii ani de educație, fiind transmise ca reguli nescrise care ne influențează majoritatea interacțiunilor. Educaţia joacă aşadar un rol cheie: recomandările pentru România emise de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW) au fost includerea egalității de gen în pregătirea școlară și în formarea cadrelor didactice. De asemenea, Strategia pentru Egalitate de Gen adoptată de Uniunea Europeană pentru perioada 2020 – 2025 subliniază importanța intervenției în copilăria timpurie pentru abordarea stereotipurilor de gen și prevenirea violenței și discriminării împotriva fetelor și femeilor.

 

Agenda preliminară

13.00 -14.30 Prezentare rezultatelor proiectului

14.30 – 15.30 Lucru pe grupuri

15.30 – 16.00 Pauză de cafea 

16.00 – 17.00 Concluzii 

 

Vă rugăm să vă înscrieți până pe data de 14 noiembrie, folosind formularul de înregistrare disponibil aici. Numărul de locuri este limitat, iar locația întâlnirii va fi comunicată o dată cu confirmarea înregistrării.