exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Angajatori pentru respect – comunicat de presă

Toți lucrătorii au dreptul la condiții de muncă care le respectă sănătatea, siguranța și demnitatea. În 2019, România a votat, la Organizația Mondială a Muncii (O.I.M.), pentru adoptarea Convenției pentru Eliminarea Violenței și Hărțuirii în Lumea Muncii. Angajamentul României pentru siguranța și demnitatea lucrătorilor trebuie să se concretizeze prin ratificarea Convenției O.I.M. și consolidarea legislației și a politicilor publice anti-hărțuire conform standardelor acesteia.

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) a lansat campania „Angajatori pentru respect – fără hărțuire la locul de muncă”. Susținută de actori cheie din societatea civilă și factori decidenți din Parlament, campania vizează ratificarea primei convenții internaționale dedicate eliminării hărțuirii la locul de muncă.

La sfârșitul lunii noiembrie, A.L.E.G a organizat prima conferință națională pe tema ratificării Convenției O.I.M. pentru eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii. Parlamentari, reprezentanți ai autorităților cu competență în acest domeniu, reprezentanți ai societății civile și ai confederațiilor naționale sindicale, au subliniat nevoia consolidării cadrului legislativ și a politicilor publice anti-hărțuire.

Deși în ultimii doi ani, în România, s-au adus completări importante legislației anti-hărțuire, cadrul legislativ rămâne limitat. În general, legea vede hărțuirea exclusiv ca o manifestare a discriminării și ignoră riscul pe care hărțuirea îl are asupra siguranței și sănătății la locul de muncă, nu abordează vulnerabilitățile stagiarilor, ucenicilor, voluntarilor și lucrătorilor din economia informală, și nu recunoaște efectele și riscurile pe care violența domestică le are asupra siguranței la locul de muncă. Aplicarea legii este, de asemenea, deficitară și neunitară. Cadrul legal nu prevede aspecte concrete referitoare la monitorizarea și evaluarea implementării sale, iar autoritățile reușesc în foarte mică măsură, sau deloc, să monitorizeze respectarea legii. 

„Modul în care este înțeleasă noțiunea de siguranță și sănătate la locul de muncă este, de cele mai multe ori, limitată la prevenirea accidentelor fizice și a bolilor profesionale, ignorând riscurile și efectele hărțuirii. Ratificarea Convenției O.I.M. ar însemna alinierea legislației la standardele Convenției și angajarea statului într-un proces de monitorizare a implementării Convenției. Acest lucru ar încuraja statul să dezvolte o strategie eficientă de prevenire și combatere a hărțuirii, identificând cele mai vulnerabile sectoare de muncă, dezvoltând programe de formare profesională pentru inspectorii de muncă și judecători, și recunoscând impactul violenței domestice asupra muncii, venind în sprijinul victimelor violenței domestice astfel încât acestea să poată căuta ajutor fără a-și pierde locul de muncă sau a-și diminua veniturile”, a declarat Georgiana Epure, Președinta  A.L.E.G.

Participanții la conferință au subliniat că în dezvoltarea unei strategii de eliminarea a hărțuirii în lumea muncii este nevoie de o abordare integrată, sensibilă la dimensiunea de gen și incluzivă, având la bază consultări cu toți actorii relevanți pentru a surprinde mai bine toate nevoile lucrătorilor.

„Convenția O.I.M. este rezultatul unor lungi negocieri internaționale între guverne, patronate și sindicate, inclusiv din România. Statul român a sprijinit, la nivel global, adoptarea acestui set de prevederi legale. E momentul să își asume respectarea și implementarea lor și la nivel național. Sindicatele sunt hotărâte să continue demersurile pentru a schimba percepția decidenților asupra acestor probleme, să sprijine inițiativele societății civile în acest sens și să participe activ la implementarea prevederilor Convenției”, a spus Liviu Apostoiu, prim-vicepreședintele Confederației Naționale Sindicale Cartel ALFA.

Un mediu de lucru sănătos reprezintă, în primul rând, un drept al lucrătorilor și lucrătoarelor, dar este și o necesitate pentru angajatori și stat. Mediile de lucru care tolerează hărțuirea, discriminarea și violența sunt ostile, ceea ce conduce la scăderea performanței lucrătorilor, absenteism sau fluctuație de personal și, implicit, la scăderea capacității de a contribui la economie.

În debutul campaniei „Angajatori pentru respect”, A.L.E.G. a publicat un studiu despre limitele cadrului legislativ actual. Acesta cuprinde și o serie de recomandări concrete pentru Parlament, Guvern și angajatori, pentru îmbunătățirea legilor și politicilor publice anti-hărțuire și a aplicării acestora. Studiul poate fi consultat pe aici.


A.L.E.G. derulează campanii de advocacy pentru promovarea egalității de gen și oferă servicii specializate pentru victimele violenței de gen. Campania „Angajatori pentru respect” 2021 este implementată cu sprijinul Ambasadei Franței în
România și al Institutului Francez din România.