METODOLOGIE

Toate activităţile proiectului se bazează pe cooperarea continuă între specialişti din domenii multiple: pedagogie, dezvoltarea de programe de tineret, egalitate de gen, prevenirea violenţei împotriva femeii (violenţa de gen), psihologie, noi medii de comunicare şi reţele sociale, IT.

Aceşti specialişti îşi pun laolaltă abilităţile pentru a găşi soluţii la prevenirea în rândul tinerilor a violennţei fizice/psihologice împotriva femeii, sub influenţa noilor medii de comunicare pe internet.

Proiectul include mai multe etape: 1. Etapa de pregătire, în care partenerii discută, testează şi îmbunătăţesc instrumentele de training ce vor fi utilizate în cadrul activităţilor pilot; 2. Etapa de implementare (sesiuni educative în 4 ţări, inclusiv Româia); 3. Etapa de evaluare a impactului acţiunilor pilot; 4. Etapa de comunicare şi diseminare în care partenerii vor asigura multiplicarea largă a rezultatelor proiectului.

Punctele forte al metodologiei proiectului LOG IN sunt:

Aceste abordări fac ca procesul educativ să răspundă mai bine nevoilor şi stilului de comunicare al tinerilor şi încurajează participarea activă şi asumarea de responsabilităţi din partea tinerilor.

În România, la Sibiu, A.L.E.G. va implementa acţiunile pilot prin implicarea a 4 licee şi grupuri şcolare din medii sociale cât mai diverse: Colegiul Naţional Octavian Goga, Liceul Onisifor Ghibu, Grupul Şcolar Henri Coandă şi Grupul Şcolar Independenţa. De asemenea, modulul se va promova şi prin organizaţii care lucrează cu adolescenţi, cum ar fi Crucea Roşie. Orgaizaţiile interesate să includem în proiect beneficiarii lor sunt rugaţi să ne contacteze la telefon 0369 801808 sau aleg_romania

Modulele educative produse de partenerii din Italia sunt adaptate contextului românesc cu ajutorul unui grup de lucru consultativ local, format din specialişti de la: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţie (prevenirea criminalităţii), COJES (Comisia pentru egalitate de şanse) din cadrul AJPIS Sibiu şi reprezentanţi ONG.


Ghidurile produse de partenerii din Italia pentru a fi adaptate la contextul local:
Ghidul sesiunilor educative pentru tineri (EN)
Ghidul sesiunilor educative pentru adulti (EN)

Planuri de lecție și materiale suport realizate de A.L.E.G. (RO):
Pentru adolescenti între 14 – 18 ani: Planurile sesiunilor educative pentru tineri descarca aici


Pentru părinți si cadre didactice: Planurile sesiunilor educative pentru adulti descarca aici