DESPRE NOI

A.L.E.G. este o asociaţie înfiinţată în 2004 pentru promovarea egalităţii de gen şi eliminarea tuturor formelor de violenţă şi discriminare între bărbaţi şi femei. Suntem punct focal al reţelei europene Women Against Violence Europe (WAVE), membri ai organizaţiei internaţionale AWID, iar pe plan naţional membri ai Coaliţiei Naţionale Împotriva Violenţei.


 

Obiective:

În domeniul egalităţii de gen

Principiu

Egalitate nu înseamnă „la fel”, ci „diferit, dar de valoare egală”.

Obiectiv

Combaterea stereotipurilor de gen şi comportamentelor discriminatorii prin activităţi educative şi campanii publice, adresate în special copiilor şi tinerilor, atât fete cât şi băieţi.

În domeniul prevenirii şi combaterii violenţei

Principiu

Violenţa împotriva femeii este manifestarea unor relaţii inegale de putere între femei şi bărbaţi şi include violenţă domestică, agresiune sexuala, trafic de persoane, hartuire sexuală etc (Conventia Consiliului Europei pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice şi Violenţei Împotriva Femeii). Pentru prevenirea violenţei credem că e important să lucrăm atât cu femeile, cât şi cu bărbaţii.

Obiectiv

 Viziune

Eu aleg cum îmi definesc rolul de femeie/bărbat în familie şi societate
Aleg să-i las şi celuilalt aceeaşi libertate
Aleg să nu tolerez şi să nu practic violenţa
Aleg să nu fiu o victimă