PROIECT „Corpul meu îmi aparţine – violenţa sexuală în rândul tinerilor:
conștientizare şi centru de consiliere”

SONDAJ

Obiectiv:  creşterea accesului tinerilor în situații de risc la servicii de informare privind violenţa sexuală şi furnizarea de asistență de specialitate integrată victimelor violenţei sexuale, prin activităţi de informare şi conştientizare pentru tineri dar şi pentru specialişti (medici, asistenţi sociali, consilieri şcolari, poliţişti) din judeţele Sibiu şi Mureş, dar şi prin formarea unui centru pilot de asistenţă pentru victimele violenţei sexuale la Sibiu.


Perioada de implementare:
15 aprilie 2014 – 14 octombrie 2015
Finanțare: granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România 
Parteneri: Stigamot (Islanda), Institutul Est-European pentru Sănătatea Reproducerii din Târgu Mureş, Inspectoratorul Şcolar Judeţean Sibiu, Inspectoratorul Şcolar Judeţean Mureş, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Asociaţia EMA din Braşov.

De ce e nevoie de acest proiect?

  1. O problemă gravă trecută sub tăcere

  1. Lipsa serviciilor de suport, în ciuda obligaţiilor legale
  1. Nevoia de a informa specialiştii şi pe cei care pot veni în contact cu victime

Activităţi
Campanie de informare şi conştientizare

Pentru TINERI – sesiuni educative bazate pe metode de educaţie non-formală (durata de 90 min.), în cadrul cărora se vor utiliza şi:

Pentru SPECIALIŞTI – întâlniri la nivel local axate pe evitarea victimzării secundare, înţelegerea cauzelor şi efectelor, în cadrul cărora se vor utiliza şi

Centru pilot de asistenţă pentru victimele violenţei sexuale

Consecinţele violenţei sexuale
Date din cazuistica din ultimii 20 de ani de la Stigamot (Islanda) arată că victimele violenţei sexuale aleg, cel mai adesea, să treacă sub tăcere evenimentele traumatice prin care au trecut. Astfel, mai mult de 80% dintre victime nu raportează abuzul săvârşit asupra lor şi nu discută cu alte persoane despre ceea ce li s-a întâmplat. Principalele motive pentru care victima nu vorbeste despre experienţa de violenţă:

Consecinţele emoţionale, comportamentale şi cognitive pe care le resimt victimele violenţei sexuale sunt multiple şi extrem de grave. În figura de mai jos sunt descrise cele mai frecvente astfel de consecinţe:

De remarcat că, alături de anxietate, tristeţe şi stimă de sine scăzută, sentimentele de ruşine şi vinovăţie ocupă primele locuri în această statistică tristă a consecinţelor pe care le resimt victimele violenţei sexuale.

Rezultate si livrabile


Noutati

http://aleg-romania.eu/seminar-corpul-meu-imi-apartine-violenta-sexuala-si-drepturile-victimelor/