exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

StoP violenței domestice prin implicarea comunității

Violența domestică este una dintre cele mai mari probleme sociale din Europa. Cu toate acestea, pentru că violența se întâmplă de cele mai multe ori acasă, fenomenul este privit ca o chestiune privată și adesea neabordată, făcând abuzul să fie unul invizibil.

Cauzele fundamentale ale violenței împotriva femeilor sunt adânc înrădăcinate în structurile societale și în normele sociale, care sunt susținute și transmise în comunitățile în care trăim din generație în generație. Acesta este motivul pentru care consorțiul StoP consideră că programele comunitare sunt vitale pentru a aborda în mod adecvat violența domestică acolo unde se întâmplă, atunci când se întâmplă.

Modelul StoP a fost dezvoltat în Germania în 2010 și extins în Austria, unde operează în 25 de comunități locale. Consorțiul StoP își propune acum să extindă acest model în Franța, Belgia, Cehia și România, cu obiectivul pe termen lung de a replica modelul în toată Europa. Ideea principală este bazată pe faptul că fiecare persoană poate să își aducă aportul în a face schimbări în comunitate, promovând ideea de implicare activă și de curaj a cetățenilor, arătând că violența domestică nu este o chestiune privată. Scopul StoP este de a construi și consolida rețele comunitare, astfel încât violența împotriva femeilor să nu mai fie tolerată, ascunsă sau ignorată.

StoP va funcționa pe următoarele principii:

  • Integrarea comunitară a problemei violenței domestice
  • Organizarea de grupuri de lucru cu localnici de toate vârstele, indiferent de gen, etnie sau alte criterii de discriminare
  • Încurajarea și împuternicirea comunității de a se implica
  • Implicarea unei rețele comunitare în creșterea, crearea și conducerea tuturor activităților
  • Utilizarea de metode creative, construind campanii de conștientizare la care oamenii răspund pozitiv și care invită cetățenii să participe la nivel comunitar pe termen lung

În cadrul proiectului partenerii StoP vor:

  • Dezvolta setul de instrumente și curriculumul StoP pentru a fi utilizate internațional, cu extindere în Uniunea Europeană
  • Prezentă modelul StoP pe plan local actorilor sociali ce pot fi implicați în replicarea viitoare a programului în țările partenere ale Uniunii Europene.

Proiectul StoP este dezvoltat de o echipă internațională, interdisciplinară, formată din:

Asociația Adăposturilor pentru Femei Autonome din Austria (Verein AÖF), Coordonator de proiect, Austria
Universitatea de Științe Aplicate din Hamburg (HAW) – Departamentul Asistență Socială, Germania
Universitatea de Științe Aplicate din Hamburg (HAW) – Centrul de cercetare în proiectare, Germania
Asociația pentru Libertate și Egalitatea de Gen – A.L.E.G, România
Garance ASBL, Belgia
SC Psytel, Franța
Rosa Centrum Pro Zeny ZS, Cehia
WWP EN, Rețeaua europeană pentru lucrul cu autorii violenței în familie, Germania
WAVE, Women Against Violence Europe, Austria


StoP violenței domestice prin implicarea comunității este un proiect co-finanțat în cadrul programului Comisiei Europei „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”.