exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

ANES se alătură Consiliului Economic și Social în a cere ratificarea Convenției OIM pentru eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii

În data de 4 martie 2022, la sesizarea A.L.E.G., ANES (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați) a emis un punct de vedere prin care recomandă ratificarea Convenției Convenției OIM nr. 190 pentru eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii de către România. ANES se alătură astfel Consiliului Economic și Social și societății civile în a cere demararea procedurii de ratificare a Convenției OIM.

În documentul remis Asociației A.L.E.G., ANES apreciază că

„C190, prin complementaritate și sinergie cu Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – Convenția de la Istanbul, asigură o reglementare eficientă și completă în lupta împotriva violenței și hărțuirii bazate pe gen. Ratificarea și punerea în aplicare a Convenției 190, alături de Recomandarea nr. 206, este deosebit de importantă și necesară din perspectiva creării unui cadru comun de acțiune și orientare în scopul modelării unui viitor mai bun al relațiilor de muncă, bazat pe demnitate și respect, în care este garantat dreptul fiecărui angajat la o activitate profesională fără violență și hărțuire.”

ANES a mai subliniat că acest instrument juridic internațional „vine într-un moment oportun, deorece întreaga societate trece prin încercări dificile din cauza pandemiei de Covid-19”, apreciând „necesitatea adaptării relațiilor de muncă la schimbările ce apar, iar demararea unui viitor exercițiu de ratificare reprezintă un progres substanțial în ceea ce privește garantarea unui mediu sigur pentru toți lucrătorii, fapt care contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării noastre”.

Pe lângă îndemnul de ratificare a Convenției OIM, ANES și-a exprimat și disponibilitatea de a contribui  în demersul alinierii cadrului legislativ anti-hărțuire actual la standardele Convenției.

ANES a fost reprezentată și la prima conferință națională pe tema ratificării Convenției OIM, organizată de A.L.E.G. în noiembrie 2021, în cadrul căreia a subliniat, de asemenea, importanța ratificării Convenției și faptul că „acest proces complex trebuie să aibă la bază un dialog permanent între toți factorii responsabili și interesați, pentru a putea fi identificate cele mai bune soluții juridice, care să asigure derularea relațiilor de muncă din țara noastră, în deplin respect și demnitate”.

Printre participanții la conferința din noiembrie 2021 s-a numărat și Consiliul Economic și Social (CES), care, de asemenea, la sesizarea A.L.E.G., a emis în decembrie 2021 un punct de vedere, care susține ratificarea Convenției OIM și subliniază necesitatea creării unor medii de muncă lipsite de violență și hărțuire.

A.L.E.G. a adresat aceeași solicitare de emitere a unui punct de vedere și către Avocatul Poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Descarcă punctul de vedere emis de ANES aici.