exit

Click aici sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

Click pe iconiță sau apasă tasta ESC dacă vrei să ieși rapid din pagină!

am înțeles

Beneficiile egalității de gen în educația timpurie – lansare proiect

Cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G anunță lansarea unui nou proiect de educație pentru egalitate de gen și invită grădinițele și școlile primare interesate să se înscrie pentru a beneficia de formare și schimburi de experiență în cadrul proiectului.

Stereotipurile de gen sunt o principală cauză a fenomenelor sociale de excluziune, discriminare, inegalitate pe piaţa muncii sau în accesul la decizie al femeilor şi bărbaților. De exemplu, conform Barometrului de Gen realizat în 2018, 44% dintre români consideră că femeile nu sunt capabile să conducă, iar procentul de 17% de parlamentari femei confirmă că stereotipurile influențează reprezentarea politică a femeilor. Nu în ultimul rând, stereotipurile sunt folosite pentru a justifica abuzuri şi violenţă. Stereotipurile se formează încă din primii ani de viaţă, iar dacă elevii și elevele nu sunt ajutaţi să le privească cu un ochi critic, ele se consolidează ca adevăruri general valabile şi ajung să le influențeze comportamentele, inclusiv percepţiile despre propriile capacităţi. Experiența A.L.E.G. de implementare a proiectului Gender Ed a arătat influența mare a stereotipurilor de gen în alegerea profilului de studiu și a meseriei.

Educaţia joacă aşadar un rol cheie: recomandările pentru România emise de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW) drept răspuns la mai multe rapoarte de țară, inclusiv cel din 2017, cu termen de implementare anul 2021, au fost includerea unor module obligatorii pe tema egalității de gen în programa școlară și în formarea cadrelor didactice. De asemenea, Strategia pentru Egalitate de Gen adoptată de Uniunea Europeană pentru perioada 2020 – 2025 subliniază importanța intervenției în copilăria timpurie pentru abordarea stereotipurilor de gen și prevenirea violenței și discriminării împotriva fetelor și femeilor.

Educația și copilăria sunt două aspect cheie ale proiectului BEE. Beneficiile Egalității de Gen în Educație (Boosting Gender Equality in Education), un proiect european finanțat în cadrul programului “Fonduri pentru drepturi, egalitate și cetățenie“ ce se implementează concomitent în patru țări: Cipru, Italia, Lituania și România, pentru a promova egalitatea de gen în educația timpurie (grădinițe și școli primare).

Proiectul va oferi grădinițelor și școlilor primare oportunități gratuite de formare a cadrelor didactice, dar și a personalului administrativ, pentru recunoașterea stereotipurilor de gen și abordarea lor în contexte educaționale variate (științe, robotică, literatură pentru copii etc.), precum și de participare la crearea unui Set de instrumente educaționale pe această temă. Unitățile de învățământ înscrise în proiect vor avea ocazia unui schimb de bune practici cu alte școli și grădinițe din țările participante la proiect, cu ocazia unei tabere destinate cadrelor didactice, ce va avea loc în Pisa, Italia în 2022. Proiectul se adresează și factorilor de decizie din domeniul educațional la nivel local (inspectorate școlare, primării) și va derula o campanie de conștientizare a publicului larg (părinți, elevi, cadre didactice). Scopul este de a ajuta profesioniștii în educație să-și îmbunătățească abilitățile de a gestiona stereotipurile de gen și de a genera contexte de învățare care să contribuie la eliminarea discriminării și la o societate mai incluzivă.

Grădinițele și școlile primare își pot exprima interesul de a participa la proiect printr-un mesaj la adresa contact@aleg-romania.eu până pe data de 20 februarie 2021.

Partenerii proiectului:

A.L.E.G. (Romania), Institutul Mediteraneean pentru Studii de Gen (Cipru), Centrul de Informare pentru Femei (Lituania), , Casa Femeilor din Pisa și COSPE (Italia).

Instituțiile publice care susțin implementatorii proiectului: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din România, Guvernul Regional din Toscana, Primăria Vicopisano, Ministerul Educației, Culturii, Sportului și Tineretului din Cipru, Primăria Vilnius și Ministerul Protecției Sociale și Muncii din Lituania.